Fråga: Min son har schizofreni (diagnosen är schizoaffektiva syndrom med hypermani).

Hans skov börjar alltid med att han inte kan sova, inte ens med sömnmedel.

De kommer väldigt regelbundet, nästan alltid med tre veckors mellanrum.

Vad beror detta på? Kan hormoner styra skoven?

Läs svaret på frågan i Forskning & Framsteg.

En studie har undersökt läsförmågan vid schizofreni som kan vara nedsatt.

Ögonrörelser, exekutiv processering och förståelse mättes.

Personer med schizofreni hade mer ögonrörelser än kontrollpersoner, vilket ledde till lässvårigheter och långsammare läsning.

Vid schizofreni hade man också svårigheter med förståelsen av texten och hade problem att överföra skrivna ord till fonetiskt korrekt tal.

Problemen vid läsning vid schizofreni påminner mycket om dyslexi.

Forskarna tror att lästester tillsammans med annan information kan användas för att tidigt fånga upp de som kan komma att insjukna i schizofreni.

Läs mer hos GoodTherapy.

Ungefär 50 % av de med schizofreni saknar sjukdomsinsikt och det kallas för anosognosi.

En Youtube-video finns nu om anosognosi med den kände psykiatern Torrey, som skrivit boken Surviving schizophrenia.

pop up

Nästan alla upplever att tankar kan poppa upp ibland, men vissa upplever dem mer än andra och särskilt vanligt är det vid schizofreni enligt en ny undersökning.

Tankar som poppar upp kan vara besläktade med hallucinationerna vid schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Ungefär 30 % av de som fått sin första psykos kommer att ha apatisymptom 10 år senare enligt en ny undersökning.

Apati har kopplats till sämre funktionsförmåga, värre sjukdomsförlopp och utgång samt dålig exekutivförmåga.

Efter 10 år korrelerade högre apati med mindre anställning, mindre kontakt med vänner, mindre dagliga aktiviteter och lägre GAF-värde.

Läs mer hos Family Practice News.

schizofreni

Personer som tar Ritalin är mycket mer medvetna om sina misstag enligt australiska forskare.

Vid t.ex schizofreni har dåligt medvetande om egna fel kopplats till vanföreställningar eller paranoia, som orsakar mycket lidande.

Oförmåga att upptäcka sina egna fel kan orsaka skillnaden mellan minnen och realiteten som man konfronteras med.

Att förstå hjärnans mekanismer hur vi blir medvetna om våra misstag är ett viktigt första steg för att förbättra felmedvetandet och för att kunna minska dessa symptom.

Läs mer i MedicalXpress.