En bloggare har skrivit om nyare forskning på rösthallucinationer, som är läsvärt.

Intressant är att norska forskare anser att brist på glutamat i hjärnan orsakar rösthallucinationer, vilket betyder att den nya typ av antipsykotika med effekt på glutamat, som snart kommer, kan kanske ge bättre effekt här.

Läs mer på BrainBlogger.com.

En intressant artikel om kognitiva brister vid schizofreni, som är läsvärd.

Akineton kan försämra kognitiva symptom och stör minnet och särskilt det visuella minnet.

De rekommenderar läkemedel innehållande amantadin istället för Akineton.

Att sluta röka är inte enbart positivt, eftersom nikotin förbättrar kognitionen.

Det kan vara lämpligt att fortsätta med nikotinersättning sedan för att inte kognitionen skall försämras.

Läs mer på Psychiatric Times.

Tvångssyndrom och tvångsyndromsymptom är vanligare vid schizofreni än normalt.

Tvångssyndromssymptom kan uppstå vid schizofreni efter atypiska antipsykotika.

Det verkar som om de med tvångssyndrom tillhör en särskild typ av schizofreni.

Mellan 8-26 % har tvångssyndrom och ännu fler har symptom.

Det kan vara svårt att skilja ett tvång från en vanföreställning.

SSRI-antidepressiva har effekt mot tvångssymptom vid schizofreni.

Tvångsyndrom verkar beröra sertotonin, men kanske också dopamin i hjärnan.

Läs mer på Psychiatric Times.

En koppling verkar finnas mellan paranoidt tänkande och sömnlöshet enligt en ny undersökning.

Paranoia ökade femfaldigt hos normala personer, som inte fick sova tillräckligt.

Hos personer som uppsökte psykiatrin för allvarlig paranoia led hälften av sömnlöshet.

Brist på sömn kan också ge ångest, nedstämdhet och irritation.

Erfarenheten tyder på att man kan hamna i en ond cirkel för sömnlösheten kan skapa ångest och rädsla, som gör det ännu svårare att somna in.

Läs mer på ScienceDaily.

Kaffe kan orsaka hallucinationer, visar forskning från universitetet i Durham.

Dricker man mer än sju koppar kaffe om dagen ökar risken för att se och och höra saker som inte finns – och även att se spöken.

Läs mer i Aftonbladet. Tack IFO_ för tipset!

Förhöjda nivåer av kynurensyra är kopplat till kognitiva problem vid schizofreni enligt ny forskning.

Läkemedel som hämmar kynurensyra kan kanske användas i kombination med antipsykotika för att behandla kognitiva brister (dåligt närminne, dålig koncentrationsförmåga, dålig förmåga att få saker utförda), som är det mest svårbehandlade symptomet vid schizofreni.

Försöken gjordes på råttor.

Kynurensyra hämmar alfa-7 receptorn för transmittorn acetylkolin, vilket hämmar kognitionen.

Läs mer på US News.