Fredrik Gothnier

Det är konstigt, annorlunda och kan vara idéer som är helt uppåt väggarna.

Psykoser är ett svårt ämne. Hur ökar man andras kunskap?

I den här texten använder jag både mina och andras erfarenheter av psykos, och för att inte hänga ut någon säger jag att upplevelserna är mina egna.

Läs mer i RSMHBloggen.

En studie har gjorts på hur kognitionen ändras 10 år efter insjuknandet i schizofreni eller andra psykoser.

En liten men signifikant nedgång sågs i IQ vid schizofreni efter 10 år.

Men nedgången i kognition var inte generell utan drabbade verbalkunskap och minne.

Antipsykotika påverkade inte nedgången i IQ.

Andra psykoser hade kognitiv nedsättning också, men i mindre grad.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Khai Chau

I onsdags var det vårdagjämning och nästa söndag, den 31 mars, är det dags för sommartid… då man ska dra FRAM klockan, precis som med trädgårdsmöblerna.

För mig har det också inneburit en hel del omställningar, i samband med att dagarna blir ljusare och längre.

Det har nämligen påverkat mig rent fysiologiskt: jag sover sämre, äter sämre och på det mentala planet…har jag blivit något uppjagad!

Läs mer i RSMHBloggen.

Två olika konsekvenser med återfall i psykos finns:

1. sociala dvs problem med arbete, närstående eller boende, som kan vara allvarliga

2. psykosen stör hjärnans funktion och schizofrenin kan försämras.

Att inte använda antipsykotika för risken för långtidsbiverkningar är helt fel, därför långtidsnyttan klart överväger riskerna. De som inte avbryter medicineringen tenderar att leva längre.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Professor Lieberman säger att avbryts antipsykotikan ökar risken för återfall i psykos - det är aldrig säkert att avbryta medicineringen.

Att avbryta medicineringen av olika orsaker gör att många får återfall, men hög stress kan också ge återfall samt narkotika, medan alkohol är inte så allvarligt.

Professor Lieberman: There’s a common criticism that’s leveled at us: That we’re pill pushers and we’re trying to just push medications on people. There may be some individuals who are a little too excessive, but most physicians are trying to use medication judiciously. When you take medicines for hypertension, diabetes, asthma, or use statins, nobody blinks an eye for taking it on an ongoing basis. But when it comes to psychotropic drugs, uh oh, you’re taking it unnecessarily.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Grandiosa vanföreställningar vid schizofreni är kopplade till positiva symptom, som hallucinationer och optimism om framtiden visar en ny studie.

De var inte kopplade till depression eller negativa symptom.

Dessa symptom spelar roll i att upprätthålla grandiosa vanföreställningar, som kan vara ett sätt att hantera sjukdomen.

Grandiosa vanföreställningar kan kvarstå om hallucinationer anses vara en speciell förmåga eller kraft.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.