Två olika konsekvenser med återfall i psykos finns:

1. sociala dvs problem med arbete, närstående eller boende, som kan vara allvarliga

2. psykosen stör hjärnans funktion och schizofrenin kan försämras.

Att inte använda antipsykotika för risken för långtidsbiverkningar är helt fel, därför långtidsnyttan klart överväger riskerna. De som inte avbryter medicineringen tenderar att leva längre.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Grandiosa vanföreställningar vid schizofreni är kopplade till positiva symptom, som hallucinationer och optimism om framtiden visar en ny studie.

De var inte kopplade till depression eller negativa symptom.

Dessa symptom spelar roll i att upprätthålla grandiosa vanföreställningar, som kan vara ett sätt att hantera sjukdomen.

Grandiosa vanföreställningar kan kvarstå om hallucinationer anses vara en speciell förmåga eller kraft.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

Charles Bonnets syndrom är komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga.

Det föreligger en stark koppling mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion.

Vanligaste orsak är åldersrelaterad makuladegeneration, men syndromet finns beskrivet vid en rad andra ögonsjukdomar.

Läs mer i Läkartidningen.

Han var inlagd på Östra Sjukhuset i Göteborg

Han trodde att folk kunde läsa hans tankar och att övriga människor på avdelningen där han låg inlagd var skådespelare.

Förra året gick Carl Engström, som länge tampats med ätstörningar, in i en psykos.

Under flera månader levde han i en förvrängd verklighet.

Läs mer hos GP.

Negativa symptom vid schizofreni brukar delas upp i två olika grupper avsaknad av motivation och avsaknad av glädje.

En analys av 860 personer med schizofreni visade att en indelning i fem grupper och tre grupper till  - avsaknad av känslor, inget eller begränsat tal, och ointresse av andra var korrektast.

Genom att uppdela negativa symptomen i fler grupper, så kan det bli lättare att behandla symptomen och förstå betydelsen av dem för sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs om Negativa symptom.

Jonna och Joakim Lundell har varit offline ett par dagar från sociala medier och det finns en anledning.

Jonna Lundell har drabbats av någon slags förlossningspsykos.

Det bekräftar Joakim Lundell på sin Instagram.

– Hon hör och ser grejer som inte existerar, hon minns inte vad hon säger. Hon får självmordstankar och hon känner att hon inte älskar barnet.

Läs mer hos NYHETER24.

Det här händer när du får en förlossningspsykos hos NYHETER24,