Sondra

Bipolära psykoser är mer godartade och finns bara vid depression eller mani

I "Läsarna berättar: Ur verkliga livet" berättar Sondra, 40, om sin hur det var när hon gick in i en bipolär psykos. 

Läs mer i Expressen. Tack Nissegossen för tipset!

WHO

WHO har gjort en studie på 24 500 personer i 16 olika länder i världen för att visa om psykossymptom kan framkallas av trauman och hur 29 olika typer av trauman inverkar samt antalet trauman. 

De med ett trauma hade 2,3 gånger större risk för psykotiska symptom och vid 5 trauman eller mer var risken 7,6 gånger.

Stor skillnad sågs mellan olika typer av trauman, men att vara i en krigszon, som civilperson eller hjälparbetare skyddade mot att få psykotiska symptom.

De med psykisk sjukdom fick inte mer psykotiska symptom efter trauman än friska.

Läs mer i The Mental Elf.

God Save The Queen

Pensionären Ron Goldspink 87 år i England blev diagnosticerad med Musical Ear Syndrom efter han hörde Gode Save The Queen 1700 gånger i veckan.

Först klagade han på grannarna att de spelade låten, men det var en hallucination.

En på 10 000 över 65 år kan drabbas av detta.

Det var en manskör som sjöng nationalsången.

Läs mer hos The Sun.

 

Områden i hjärnan som är särskilt aktiva vid röster: området för förståelse av språk, som också uppfattar ljud och området för tal. Det är därför det uppfattas som verkliga röster.

Det är högra hjärnhalvan som talar vid röster, men normalt får den sällan ordet. Högra hjärnhalvan talar i korta meningar med starkt känsloinnehåll och ofta med fula ord.

Trauman ökar risken för röster, liksom personlighetsstörningar och psykossjukdomar.

24 % får inte effekt mot röster av antipsykotika, men KBT kan användas och även en app iDichotic som forskarna där utvecklat.

Läs mer hos forskning.no.

Kristallkula

Verkar förklara vanföreställningar om att se i framtiden

Det tar bara en millisekund för hjärnan att registrera en stimulus från omvärlden.

En kort tids skillnad, men om många stimulanser kommer nära varandra kan dessa millisekunders fördröjning störa vår tidsuppfattning.

T.ex. om individen kan förutse en händelse innan den är fullständigt registrerad kan de tro att de kan se i framtiden.

Forskarna fann att de med vanföreställningar oftare rapporterade att de förutsåg slumpmässiga händelser.

Läs mer hos Yale Daily News.

smärta

Tidigare sas att schizofreni innebar smärtokänslighet

En undersökning visar att 38 % med schizofreni har smärta och vanligaste smärtan är huvudvärk.

Smärtan har både kroppsliga och psykologiska orsaker vanligen i huvud, ben och rygg.

Kronisk smärta var lika vanlig vid schizofreni, som hos befolkningen i övrigt. Taktila hallucinationer kan dock vara svåra att skilja från smärta.

Att minskad smärtkänslighet finns vid schizofreni är dåligt bevisad, men har omnämnts i litteraturen sedan början av 1900-talet.

Läs mer hos PPM.