Kristallkula

Verkar förklara vanföreställningar om att se i framtiden

Det tar bara en millisekund för hjärnan att registrera en stimulus från omvärlden.

En kort tids skillnad, men om många stimulanser kommer nära varandra kan dessa millisekunders fördröjning störa vår tidsuppfattning.

T.ex. om individen kan förutse en händelse innan den är fullständigt registrerad kan de tro att de kan se i framtiden.

Forskarna fann att de med vanföreställningar oftare rapporterade att de förutsåg slumpmässiga händelser.

Läs mer hos Yale Daily News.

 

Områden i hjärnan som är särskilt aktiva vid röster: området för förståelse av språk, som också uppfattar ljud och området för tal. Det är därför det uppfattas som verkliga röster.

Det är högra hjärnhalvan som talar vid röster, men normalt får den sällan ordet. Högra hjärnhalvan talar i korta meningar med starkt känsloinnehåll och ofta med fula ord.

Trauman ökar risken för röster, liksom personlighetsstörningar och psykossjukdomar.

24 % får inte effekt mot röster av antipsykotika, men KBT kan användas och även en app iDichotic som forskarna där utvecklat.

Läs mer hos forskning.no.

smärta

Tidigare sas att schizofreni innebar smärtokänslighet

En undersökning visar att 38 % med schizofreni har smärta och vanligaste smärtan är huvudvärk.

Smärtan har både kroppsliga och psykologiska orsaker vanligen i huvud, ben och rygg.

Kronisk smärta var lika vanlig vid schizofreni, som hos befolkningen i övrigt. Taktila hallucinationer kan dock vara svåra att skilja från smärta.

Att minskad smärtkänslighet finns vid schizofreni är dåligt bevisad, men har omnämnts i litteraturen sedan början av 1900-talet.

Läs mer hos PPM.

Jesus

Fyra olika Jesus har vi haft som mest på sajten De kom bra överens.

30 % av vanföreställningarna kan ha med religion att göra, men man måste inte vara religiös. 

Kan vara befallningar från Gud, demoner eller andlig förföljelse. Grandiositeten i religiös tro kan bidraga till detta.

En tidigare undersökning visade att bättre psykisk hälsa gav ökad andlighet oavsett religion.

För vissa skapar religionen förföljelse och är då inte bra för individen.

En studie visade att de som tror på en straffande Gud har fyra ökande psykiska symptom, men att bara tro på Gud gav inga ökade symptom alls.

Religion kan minska stress, vilket är bra vid psykisk sjukdom, som ofta förvärras av stress.

Läs mer hos The Wichita Eagle.

målning

För Maria har det varit en tuff tid med återkommande psykoser, men nu har läget stabiliserats och hon ägnar sig gärna åt måleri. Foto: Annika Östman/Sveriges Radio

Hör lyssnarnas egna berättelser om att drabbas av psykos.

I ljudklippet hör du om hur Lars fru Maria drabbades av en psykos, och hur det kom att påverka familjens liv.

Du hör också Anna-Clara Skogholt, som togs in för psykos när hon var tonåring. Hon fick möta sidor av vården hon inte var beredd på.

Läs mer hos Vetenskapsradion.

Hillevi Nylander

Hillevi Nylander drabbades av en förlossningspsykos. Foto: Magdalena Brander/Sveriges Radio

Hillevi Nylander fick en psykos efter att hon fick sitt första barn. 

Ungefär en mamma på tusen drabbas och det innebär ett stort lidande.

Läs mer hos P4 Västernorrland.