Bristen på sömn ökar risken för vissa sjukdomstillstånd och inverkar negativt på våra prestationer under dagen, framför allt när det kommer till minnes- och koncentrationsförmåga.

Jerker Hetta menar att alla drömmar, även mardrömmar, kan hjälpa oss att bli uppmärksamma på något som vi behöver ta tag i.

Drömmar minns man bättre om man till exempel skriver ned eller återberättar dem för sig själv eller andra.

Läs mer i Dagens Nyheter.

spektrum

Varför inte lägga alla psykiska sjukdomar i samma spektrum?

Ny forskning tyder på att hallucinationer kan uppträda hos relativt friska.

Det tyder på att schizofreni finns på en glidande skala från psykossymptom hos friska till psykossymptom hos personer med schizofreni.

Psykossymptom hos friska finns hos 7,2 % medan schizofreni finns hos 0,4 % av befolkningen.

Psykotiska symptom hos friska var dubbelt så vanligt i rikare länder, som i fattiga länder.

Psykotiska symptom finns också vid depression och ångestsjukdomar.

Behandlingen av psykotiska symptom kan vara olika beroende på vad de är kopplade till - ångest, depression, stress eller tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos Scientific American. Tack notwoodstock för tipset!

violett dröm

En violett dröm

Koncentration är överskattat. Låt istället dagdrömmarna leda dig till nya nivåer av kreativitet.

Men dagdröm med måtta, annars finns risken att du blir olycklig.

Förr i tiden trodde man att dagdrömmar var ett tecken på psykos, alternativt att de som ofta drömde sig bort var slöa, lata och hade dålig mental disciplin.

Den store Sigmund Freud ansåg att det snarare handlade om en blandning av ens dolda önskningar och vad som är socialt accepterat.

Läs mer hos forskning.se

Ju större genförändringar (CNV) i DUF1220 genen desto allvarligare blir autismen.

Likheter har noterats mellan autism och schizofrenins negativa symptom.

DUF1220 har därför studerats hos 609 personer med schizofreni. Om DUF1220 minskade blev allvarligare positiva symptomen värre.

Hos män med schizofreni gav ökande DUF1220 allvarligare negativa symptom, vilket stämmer med hur det är hos autister.

Resultaten tyder på att autism och schizofreni kan både vara motsatta till varandra, men också överlappande t.ex negativa symptom och därmed besläktade.

DUF1220 kan bidraga till att öka risken för schizofreni och också sjukdomens allvar.

Schizofreni och autism kan vara en skadlig biprodukt av att DUF1220 CNV snabbt ökat för att öka hjärnans storlek under människans utveckling.

Läs mer i Translational Psychiatry.

Vid både schizofreni och depression förekommer avsaknad av glädje (anhedoni) och motivation.

Glädjen vet man sedan tidigare sitter i mitthjärnan och utgörs av dopamin.

En ny studie visar att mediala prefrontala  kortex (mPFC) kontrollerar beteende genom att justera kommunikationen mellan delar av hjärnan, som ligger längre bort. mPFC kontrollerar komplext tänkande. Genom att kommunikationen minskas mellan mitthjärna och striatum uppstår anhedoniliknande symptom.

Forskarna tror att anhedoni uppstår i troligen alla psykiska sjukdomsgrupper via att en överaktiverad mPFC slår av normala belöningssignaler i hjärnans striatum.

Det är dock oklart ännu om anhedoni beror på brist på belöning eller brist på motivation. 

Från Schizophreniaforum.org.

Sömnbrist är farligt för alla men i synnerhet för ungdomar för 50 procent av alla psykiska sjukdomar grundläggs i tonåren: schizofreni, psykoser, ätstörningar, panikångest och biopolär sjukdom.

Fetma, diabetes, depressioner och risktagande beteende har samband med sömnbrist, oavsett ålder.

Läs mer i Sydsvenskan.