Fick schizofrenidiagnos efter cykelkrock

KTH

Från utställningen

Efter en olycka tappade Jenny Wiklund minne och rumslig uppfattning.

De diagnoserna hon fick var bland annat amnesi (minnesförlust) klaustrofobi och schizofreni. eftersom under den tiden hon med hjälp av andra skulle försöka få tillbaka sin självbild, fick så många olika versioner.

Resan in och ur tillståndet har blivit en utställning som nu visas i KTH:s gamla reaktorhall vid Valhallavägen.

Läs mer i Mitt i Hela Stockholm.

0
0
0
s2smodern

Enkel online riskkalkylator för att förutse risk för att få första psykosen

kalkylator

Riskkalkylatorn är inte specifik för schizofreni utan alla typer av första psykoser och är bättre än tidigare.

Riskkalkylatorn utgår inte som tidigare efter symptom utan efter den första icke-psykotiska psykiska diagnosen enligt ICD-10 (WHO:s diagnostiksystem), ålder, kön och hudfärg/etnicitet.

Efter detta fyllts i får man veta psykosrisken från år 1 till år 6.

Fördelen med det nya testet är att det är enkelt att utföra jämfört med andra risktester.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org

Här finns riskkalkylatorn på webben.

0
0
0
s2smodern

Nytt blodprov för diagnostik av schizofreni - oxidativ stress

Payne

Professor Gregory F Payne, som ligger bakom denna metod

En koppling har funnits mellan oxidativ stress i kroppen och schizofreni.

Forskare har därför tagit fram en analysmetod för att mäta oxidativ stress i blod för att kunna diagnosticera schizofreni.

Analysmetoden är inte kemisk utan är en avkännare, som liknar sonar, som mäter och informationen från den behandlas på ett särskilt sätt.

Forskarna hoppas att efter 5 år kan metoden vara klar och kunna diagnosticera schizofreni.

Det blir en apparat, som snabbt och billigt kan diagnosticera inte bara schizofreni utan också kanske andra sjukdomar, där oxidativ stress inverkar.

Läs mer hos Technology Networks.

0
0
0
s2smodern

Nytt enkelt test för schizofreni och depression?

Glutamat-receptorn.

Glutamat-receptorn. Ett intressant test, eftersom ingen extra utrustning krävs

Ett nytt sätt att diagnosticera både schizofreni och depression har upptäckts.

Det är baserat på glutamat-receptorn (NMDA) i hjärnan, som är överaktiv vid schizofreni och underaktiv vid depression.

Forskarna hoppas att det skall kunna användas för diagnostik av vissa former av depression och schizofreni, men även ge en mer riktad behandling.

Testet görs genom att ge dropp med en stark saltlösning, som frisätter hormonet arginin-vasopressin (AVP), som sedan mäts i blodet. 

AVP halten beror på aktiviteten av glutamat-receptorn. Vid depression var AVP förhöjt och vid schizofreni för lågt.

Läs mer hos EurekAlert

0
0
0
s2smodern

Bättre och snabbare diagnos med att härma rörelser?

avatar

Symptomdiagnostik har 90 % träffsäkerhet, men andra metoder har givit 70-80 % ofta t.ex blodprov

Virtual reality kan användas för att få en tidig schizofrenidiagnos, som är träffsäkrare ( exakthet 93 %, specificitet 100 % )än dagens symptomdiagnos, men lika bra som magnetröntgen.

Det är AlterEgo-projektet, där data-avatarers rörelser skall härmas  och man skall socialt interagera med dem., vilket kan användas i diagnosen.

Forskarna hoppas att det skall öppna upp för nyare sätt att diagnosticera och behandla schizofreni. Ytterligare studier skall göras. 

Läs mer hos MailOne.

Läs originalartikeln hos npj Schizophrenia.

0
0
0
s2smodern