Huntingtons sjukdom är mest känd som en ärftlig neurologisk sjukdom som tidigare kallades danssjuka på grund av den typiska störningen med ofrivilliga rörelser (korea).

Det är dock mycket vanligt att rörelsestörningen föregås av 10–20 år av psykiska symtom med irritabilitet, depression, ångest, psykos och en förändrad personlighet, samt progredierande kognitiv svikt med exekutiv dysfunktion och apati.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

I åtta kapitel med iögonfallande rubriker tar professor Christian Rück upp frågor om lycka, orsaker till psykisk ohälsa, stress och om lidande har en mening, med mera.

Boken Olyckliga i paradiset avser att ge människor i allmänhet mer kännedom om vad psykiatri är.

Också unga läkare gör rätt i att läsa och se om psykiatri är vad de ska ägna sig åt.

Läs mer i Läkartidningen.

Diagnoser som borderline eller depression är knappast något att göra konst eller karriär av.

Det skriver Caroline Hainer apropå ADHD som superkraft och filmen ”Spring Uje Spring” om Parkinsons sjukdom som hade premiär i helgen.

Läs mer i Göteborgs-Posten. Tack Geta för tipset!

Det ligger en air av flåshurtighet över behovet att släta över diagnoser och sjukdomar.

Attityden att en diagnos är en ”superkraft” kan snarare skapa mindervärdeskomplex än bidra till att hjälpa människor.

Läs mer i Göteborgs-Posten. Tack Geta för tipset!

Gillade du Nalle Puh när du var liten?

Kände du igen dig i karaktärernas egenskaper?

Det kanske är inte så konstigt.

Enligt forskare representerar nämligen varje figur en vanligt förekommande psykisk sjukdom.

Christopher Robin kan ha schizofreni och Nasse ADHD bl.a

Läs hos Nyheter24.

Caroline Nilsson

I det stora hela är jag glad och lättad över att jag fick min diagnos för då förstår jag varför jag ibland inte klara av det som de flesta andra gör.

Jag har också rätt att få extra hjälp från vissa instanser i samhället, och i arbetslivet, vid behov.

Tyvärr har jag till viss del låtit min diagnos begränsa mig och i vissa fall även låtit andra människor göra det, inte minst på arbetsplats.

Läs mer hos RSMHBloggen.