Nya diagnosmetoder kan kapa psykiatrins vårdköer

Sensodetect

Det finns ny teknik som möjliggör snabbare och effektivare diagnostisering av psykisk sjukdom. Men hälso- och sjukvårdens system är så tröga och stelbenta att möjligheterna för patienterna att få tillgång till de nya diagnosmetoderna är mycket små, konstaterar Johan Olson, vd på SensoDetect.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Kanske kan SensoDetects metod bli en psykiatrisk diagnosmetod, men det ligger i så fall långt i framtiden. Sjukvården måste avvakta tills blindade, kontrollerade, oberoende och tillräckligt stora studier visat metodens tillförlitlighet.

Läs repliken i Dagens Samhälle.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Nättest för att tidigare upptäcka psykos hos unga

YouR Study

I England har en hemsida YouR Study med ett frågetest med 25 frågor tagits fram för att screena ungdomar på tecken på psykossjukdom.

En tredjedel av de som testades befanns ha risk för psykos.

2300 gjorde testet. 1800 erbjöds intervju, men bara 356 blev undersökta.

101 hade hög risk för psykos och åtta hade psykos.

De som gjorde testet på nätet hade fått information om det på olika sätt.

De arbetar för att göra testet bättre.

Läs mer hos Careappointments.

Läs originalartikel i Schizophrenia Bullentin.

 

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Schizofrenidiagnoserna var 90 % rätt i England

PLOSone

I England har det gjorts en studie av hur korrekt diagnostiken enligt ICD-10 av vissa psykiska sjukdomar, som schizofreni är.

Datajournaler på 69 personer med schizofreni granskades med en algoritm.

91 % av diagnoserna på schizofrenispektrum var korrekta enligt algoritmen, men medelvärdet på andra diagnoser (bipolär och depression) var 73 %.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln hos PLUSone.

Det finns studier tidigare som kommit fram till 90 % också.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Ungdomar vill återkalla sina diagnoser

Maria Unenge Hallerbäck

Maria Unenge Hallerbäck, överläkare och engagerad i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.

I takt med att allt fler barn fått en neuropsykiatrisk diagnos händer det också att en del, när de blir lite äldre, vill återkalla diagnosen.

Men en diagnos som ges i barndomen kan också stänga dörrar senare i livet, exempelvis när det handlar om att ta körkort, göra lumpen eller bli polis.

Läs mer i Dagens Medicin.

Skriv en kommentar (3 Kommentarer)

Kan en apparat för att mäta ögonens elektriska aktivitet diagnosticera schizofreni?

apparat

Docia Demmin och Steven Silverstein demonstrerar apparaten

En bärbar apparat som finns hos optiker kan ge snabbare diagnos av schizofreni, förutsäga återfall och hur allvarliga symptomen är och bedöma behandlingseffekt enligt en amerikansk studie.

I studien använde forskarna RETeval, en handhållen apparat utvecklad för att registrera elektrisk aktivitet från näthinnan, för att replikera och utöka tidigare studier som visar att personer med schizofreni hade onormal elektrisk aktivitet i näthinnan.

Det var första gången en bärbar enhet användes för dessa test.

Resultaten visar enheten noggrant angiven minskad elektrisk aktivitet i näthinnan i flera cellskikt hos de som hade schizofreni, inklusive i celltyper som inte hade studerats tidigare för denna sjukdom.

Men fler studier krävs innan metoden kan användas ute i vården.

Läs mer hos Rutgers Today.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Magnetröntgen kan förutse psykos hos 80%?

hjärna

Genom magnetröntgen av hjärnan för att se hur den grå substansen är veckad (gyrifikation) går det att förutse vilka högrisk patienter för psykos som kommer att få psykos med 80 % säkerhet.

Forskarna säger att detta tyder mer på psykossjukdom är en utvecklingsstörning än en hjärnskada (neurodegenerativ).

Läs mer hos ScienceDaily.

Med frågeformulär var träffsäkerheten 30 %.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)