Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än för 100 år sedan och vi kommer att få se nya förslag på hur psykiska sjukdomar lindras, botas och förebyggs.

Men finns psykiska diagnoser över huvud taget och hur kan vi veta om akupunktur fungerar bättre eller sämre än psykoterapi?

Professor i psykiatri Mikael Landén har författat boken.

Läs mer hos Natur & Kultur. Tack Geta för tipset!

Jag får ibland frågan om jag tror att neuropsykiatriska funktionshinder egentligen har blivit vanligare eller om det handlar om ökad kunskap och vidare diagnostiska kriterier.

Det svar som jag ärligt brukar lämna är att jag tror att det bara är en marginell reell ökning.

Schizofreni drabbar ungefär 1 procent av den vuxna befolkningen, men jag är övertygad om att en del av de vuxna patienterna med symtomfattig schizofreni (alltså mest negativa symtom och sällan hallucinationer), kommer omdiagnostiseras till autism när vuxenpsyk lär sig mer om ”barn”-neuropsykiatri.

Läs mer i Dagens Medicin.

Psykologen och författaren Jordan Peterson har i media påståtts ha schizofreni.

Sanningen är att han blev felaktigt diagnosticerad med schizofreni, när det var en biverkan akatisi. av bensodiazepiner.

Han fick depression efter hustruns cancer och blev beroende av bensodiazepiner.

Läs mer hos Sunday Times.

I åtta kapitel med iögonfallande rubriker tar professor Christian Rück upp frågor om lycka, orsaker till psykisk ohälsa, stress och om lidande har en mening, med mera.

Boken Olyckliga i paradiset avser att ge människor i allmänhet mer kännedom om vad psykiatri är.

Också unga läkare gör rätt i att läsa och se om psykiatri är vad de ska ägna sig åt.

Läs mer i Läkartidningen.

Huntingtons sjukdom är mest känd som en ärftlig neurologisk sjukdom som tidigare kallades danssjuka på grund av den typiska störningen med ofrivilliga rörelser (korea).

Det är dock mycket vanligt att rörelsestörningen föregås av 10–20 år av psykiska symtom med irritabilitet, depression, ångest, psykos och en förändrad personlighet, samt progredierande kognitiv svikt med exekutiv dysfunktion och apati.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Geta för tipset!

Diagnoser som borderline eller depression är knappast något att göra konst eller karriär av.

Det skriver Caroline Hainer apropå ADHD som superkraft och filmen ”Spring Uje Spring” om Parkinsons sjukdom som hade premiär i helgen.

Läs mer i Göteborgs-Posten. Tack Geta för tipset!