prof-jayashri-kulkarni

I Australien arbetar man med att diagnosticera schizofreni på helt nya sätt.

EVestG är en apparat som mäter balanssystemet via en sensor i örat.

Eftersom balanssystemet är kopplat till det limbiska systemet och hjärnans emotionella centrum är idén att använda det som ett fönster nära kopplat till psykisk sjukdom.

Med detta system påstår man sig kunna diagnosticera en rad olika psykiska tillstånd med 90 % säkerhet.

Apparaten kan också användas för upptäcka och validera biomarkörer för sjukdomar och där arbetar man bl.a med mikroRNA för att påvisa schizofreni.

Läs mer  hos The Australian.