Simulerad psykotisk sjukdom är vanligare än många psykiatrer vill tro.

Simulerad sjukdom kan gå oupptäckt under många år.

Genom att införliva simulerad sjukdom i sin kliniska världsbild förbättrar läkaren sin diagnostiska förmåga.

När en läkare väl upptäckt sin första simulant blir det lättare att upptäcka and­ra.

Läkare har moralisk skyldighet att försöka upptäcka simulanter och därmed för­hind­ra att de parasiterar på sjukvården och sjukförsäkringen.

Läs mer i Läkartidningen.