Karolinska

En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat epigenetiska förändringar - kända som DNA metylering - i blodet hos personer med schizofreni.

Man hittade också skillnader beroende på åldern vid insjuknandet och om de hade blivit behandlade med olika läkemedel.

I framtiden kan denna nya kunskap kanske användas för att utveckla ett enkelt test för diagnostik av schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

I artikeln nämns att Haldol var det antipsykotikum de testade som nästan normaliserade värderna i detta test.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2012-03-30 15:44
Ja, man jämför med friska.
Citera
Geta
#3 Geta 2012-03-30 08:34
Jämför man då med en frisk person?
Citera
Admin1
#2 Admin1 2012-03-30 04:05
Nej, Geta man behöver inte att ta prov före insjuknandet utan man kan se om mönstret ändrats efteråt.
Citera
Geta
#1 Geta 2012-03-29 21:46
För att göra en sådan här undersökning måste man väl också ha blodprov från den schizofrene innan schizofrenin bröt ut och innan hen blev medicinerad.
Citera
Lägg till kommentar