Sociala medier kan upptäcka psykisk ohälsa

Facebook

Forskare studerar om bilder du postar och vad du skriver i sociala medier kan användas för att ställa psykiatrisk diagnos.

Via Instagram har forskarna via maskininlärning upptäckt 70 % av de med depression, vilket är bättre än en distriktsläkare, som upptäcker 42 %.

Vid liknande analys av Twittermeddelanden kunde schizofrenidiagnos ställas hos 88 %.

Risker finns med dessa typer av analyser och att diskriminering av arbetsgivare och försäkringsbolag kan ske om de gör sådana bearbetningar.

Läs mer hos BBC.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment