Med fMRI av hjärnan upptäcktes hos de med hög risk för psykos ökad kommunikation i cerebello-thalama-kortikalakretsarna, som är involverad i koordinationen av hjärnans funktion.

Högre grad av kommunikation i detta område sågs hos de som senare fick psykos.

Senare visade man att samma sak fanns hos de med schizofrenidiagnos, men inte hos andra psykiatriska diagnoser.

Detta kan göra att det går att identifiera de som kommer att få psykos.

Läs mer hos Yale News.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-24 20:07
Idag kan man via symptomen kanske träffa 30 % rätt på att förutse en kommande psykos. Det är nästan för lite för att satsa på förebyggande behandling, som då blir onödig för 70 %. Denna metod måste vara säkrare. Hyperkonnektiviteten verkar kopplad till glutamatreceptor underfunktion om man läser i originalartikeln.

Du har inte rätt att posta kommentarer