I en studie med fMRI av hjärnan på personer med hög risk för psykos upptäcktes att av de 25 % som verkligen fick psykos senare hade förändringar i hjärnans kopplingar.

T.ex. övre temporala gyrus är kopplad till hörseln, men för de som fick psykos var den mer kopplad till limbiska områden, som ger känslor. Det kan förklara hörselhallucinationer.

Nu tänker man testa om mindfulness kan minska röster genom att minska aktiviteten i övre temporala gyrus.

De med hög risk för psykos, som inte fick psykos var kopplingarna i hjärnan, som hos normalpersoner.

Med denna metod kan man kanske tidigt hitta personer med psykosrisk och försöka förebygga den.

Forskarna skall undersöka om psykosrisken kan identifieras redan hos barn med denna metod.

Läs mer hos MIT News.