ögon

Ett enkelt test som detekterar ögonrörelser kan säkert indentifiera personer med schizofreni och kanske bli ett billigt och säkert test för att diagnosticera sjukdomen.

Med en speciell teknik kan man få 98 % säkerhet i diagnosen.

Läs mer hos NEWS Medical.

Schizofreni där panikångest förekommer också känd som panikpsykos verkar vara en särskild subtyp av schizofreni enligt en ny studie.

Personer med panikpsykos har tydliga kognitiva och neuropsykologiska drag och kommer troligen ha en annorlunda prognos och en annan biologi än andra med schizofreni.

Personer med panikpsykos verkar ha mindre kognitiva problem och mer av sin IQ intakt.

De hade också bättre sjukdomsinsikt.

Läs mer i Clinical Psychiatry News.

dna

Ett internationellt forskarteam har identifierat och prioriterat en grupp gener som är oftast kopplad till schizofreni som tillsammans kan ge ett poängtal som indikerar om en individ har högre eller lägre risk att utveckla sjukdomen.

Det första testet som utvecklats kunde förutse om en person hade högre eller lägre risk för schizofreni i 66 % av fallen.

Läs mer hos ScienceBlog.

Karolinska

En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat epigenetiska förändringar - kända som DNA metylering - i blodet hos personer med schizofreni.

Man hittade också skillnader beroende på åldern vid insjuknandet och om de hade blivit behandlade med olika läkemedel.

I framtiden kan denna nya kunskap kanske användas för att utveckla ett enkelt test för diagnostik av schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

I artikeln nämns att Haldol var det antipsykotikum de testade som nästan normaliserade värderna i detta test.

Psykiatrikerna: Kan visa på schizofreni

Totalt fyra psykiatriker har utvärderat Anders Behring Breiviks psyke.

Nu vill de även röntga hans hjärna för att se om han är schizofren.

Terroristen är, enligt Dagbladet, mycket upprörd över deras önskan.

Läs mer i Aftonbladet.

 

Den 46-årige mannen tvingade sin dotter att spela psyksjuk under tio år - för att få ut miljonbidrag.

Tingsrätten dömde honom till fyra års fängelse för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott.

Hovrätten väljer dock att sänka straffet och dömer 46-åringen till tre års fängelse för grovt bidragsbrott.

Läs mer i Kvällsposten.