En intressant artikel om dagens diagnostik av psykiska sjukdomar enligt DSM-kriterierna, som anses för smala, för rigida och för begränsade.

Ett stort fel anses vara att man kan vid vissa psykiska sjukdomar få flera andra diagnoser på andra psykiska sjukdomar, som också kan variera med tiden.

Ett sätt att förbättra diagnostiken är att införa diagnoskapitel dvs flera olika diagnoser som ofta kan förekomma tillsammans och där det finns gemensamma genetiska riskfaktorer.

Läs mer i Scientific American.

Sömnforskare har funnit att under icke-REM eller drömfrisömn saknar 90 % av personerna med schizofreni det normala mönstret med långsamma och snabba spolar (spindles).

Spolarna skapas i en del av hjärnan som kallas thalamus, vilket tyder på att denna del av hjärnan, som har en filterfunktion för onödig information, är särskilt viktig vid schizofreni.

Läs mer på Benzinga.

Ett blodtest som kan användas för diagnostik av schizofreni finns nu att köpa för sjukhusen.

Testet ger inte 100 % tillförlitlighet utan måste kombineras med t.ex symptomdiagnostik.

Sjukhusen får skicka in blodproverna till ett företag i USA, som gör analyserna och sedan kommer svaret efter en vecka.

Läs mer på PRNewswire.

 

Dessa symptom ensamma eller i kombination betyder inte nödvändigtvis att ett barn har psykos eller risk för psykos, men det tyder på att läkarbedömning är nödvändig.

Läs mer på Boston.com.

En femte omarbetad version av DSM är på gång (Diagnostics and statistical manual) Sammanfattat:

*En preliminär femte version av psykiatriklassifikationen DSM (DSM-V) från American Psychiatric Associaton har nu offentliggjorts. arbetet är dock inte färdigt förrän om tidigast två år

*Det grundläggande kategoriska strukturen är oförändrad, men dimensionella mått introduceras( t.ex för att ange depressionsdjup och för aspekter på personlighetsstörningar)

*En början till harmonisering med det internationella sjukdomsklassifikationssystemet ICD förväntas- det välkända 5-axelsystemet ses över och klassifikationen av funktionsförmåga blir mer ICD-lik.

Läs mer i Läkartidningen.

Onsdag 1 september kl 21.03 i P1 startar radioserien om psykisk hälsa. Första avsnittet beskrivs så här:

"Var går gränsen mellan frisk och sjuk och vem har makten över sjukdomsbegreppen inom psykiatrin?

Vi ställer frågan om det helt enkelt kan tillhöra det normala att vara psykiskt sjuk?

Vi träffar Anneli Jäderholm och Christian Linde från kunskapscentrat Inre Rum i Göteborg som har erfarenhet av psykoser, samt sociologen Lars Fredén, ansvarig för Nordiska akademin för forskning om psykisk ohälsa.

Läs mer på UR.se.