PLOSone

I England har det gjorts en studie av hur korrekt diagnostiken enligt ICD-10 av vissa psykiska sjukdomar, som schizofreni är.

Datajournaler på 69 personer med schizofreni granskades med en algoritm.

91 % av diagnoserna på schizofrenispektrum var korrekta enligt algoritmen, men medelvärdet på andra diagnoser (bipolär och depression) var 73 %.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln hos PLUSone.

Det finns studier tidigare som kommit fram till 90 % också.

apparat

Docia Demmin och Steven Silverstein demonstrerar apparaten

En bärbar apparat som finns hos optiker kan ge snabbare diagnos av schizofreni, förutsäga återfall och hur allvarliga symptomen är och bedöma behandlingseffekt enligt en amerikansk studie.

I studien använde forskarna RETeval, en handhållen apparat utvecklad för att registrera elektrisk aktivitet från näthinnan, för att replikera och utöka tidigare studier som visar att personer med schizofreni hade onormal elektrisk aktivitet i näthinnan.

Det var första gången en bärbar enhet användes för dessa test.

Resultaten visar enheten noggrant angiven minskad elektrisk aktivitet i näthinnan i flera cellskikt hos de som hade schizofreni, inklusive i celltyper som inte hade studerats tidigare för denna sjukdom.

Men fler studier krävs innan metoden kan användas ute i vården.

Läs mer hos Rutgers Today.

I takt med att allt fler barn fått en neuropsykiatrisk diagnos händer det också att en del, när de blir lite äldre, vill återkalla diagnosen.

Men en diagnos som ges i barndomen kan också stänga dörrar senare i livet, exempelvis när det handlar om att ta körkort, göra lumpen eller bli polis.

Läs mer i Dagens Medicin.

Forskare studerar om bilder du postar och vad du skriver i sociala medier kan användas för att ställa psykiatrisk diagnos.

Via Instagram har forskarna via maskininlärning upptäckt 70 % av de med depression, vilket är bättre än en distriktsläkare, som upptäcker 42 %.

Vid liknande analys av Twittermeddelanden kunde schizofrenidiagnos ställas hos 88 %.

Risker finns med dessa typer av analyser och att diskriminering av arbetsgivare och försäkringsbolag kan ske om de gör sådana bearbetningar.

Läs mer hos BBC.

hjärna

Genom magnetröntgen av hjärnan för att se hur den grå substansen är veckad (gyrifikation) går det att förutse vilka högrisk patienter för psykos som kommer att få psykos med 80 % säkerhet.

Forskarna säger att detta tyder mer på psykossjukdom är en utvecklingsstörning än en hjärnskada (neurodegenerativ).

Läs mer hos ScienceDaily.

Med frågeformulär var träffsäkerheten 30 %.

Litium ger bäst effekt på mani och sämre på depression

En svensk studie visar att bipolär I och bipolär II har viss överlappning, men tenderar att förekomma i olika familjer.

Det tyder på att de är två olika sjukdomar med olika biologiska orsaker. Bipolär I (med mani också) förekom lika hos män och kvinnor samt i familjer med schizofreni också.

För bipolär II (med depression) är vanligare för kvinnor.

Tidigare har båda bipolärtyperna ansetts vara varianter av samma sjukdom, men här sågs tydliga skillnader.

Läs mer hos PsychCentral.