patient

Patient betyder lida eller tåla. men när läkaren lider också går det snett

När läkare fick ta del av skriftliga patientfall satte fler en felaktig diagnos om patienten uppfattades som besvärlig, enligt en nederländsk studie i BMJ quality and safety.

Läs mer i Dagens Medicin.

Professor Jim van Os föreslår namnbyte från schizofreni till psykosspektrumsyndrom.

Idag klassificeras psykossjukdom i många olika diagnoser, som schizofreni, schizoaffektiv, vanföreställningssyndrom, psykotiska depressioner och bipolär.

Dagens diagnoser är en gruppering av symptom och inga tydliga sjukdomar, eftersom orsakerna till sjukdomarna är okända.

Han säger att för schizofreni anses den vara en tydlig genetisk sjukdom, men det anses inte de andra psykossjukdomarna vara trots att de utgör 70 %.

Vetenskapligt så verkar de olika psykossjukdomarna tillhöra samma grupp även om det varierar extremt mycket i gruppen vad gäller sjukdomsförlopp och behandlingsresultat.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs artikel i British Medical Journal.

biotyper 

Klicka på bilden så visas en större version

Tre biomarkörkategorier, som kallas biotyper var bättre än vanlig diagnos vid schizofreni, schizoaffektiv och bipolär på att sortera psykosfallen i olika biologiska grupper.

Biotyperna var mer biologiskt lika än om uppdelning gjordes av symptom.

Totalt studerades 1872 personer med schizofreni, schizoaffektiv och bipolär med mätningar av tankeförmåga, planering, minne, ögonrörelser och effekt av ljud på hjärnvågor. Uppdelning kunde ske i 3 psykosgrupper som fanns i alla tre diagnoser.

Biotyp 1 hade mest nedsättning i kognitiv kontroll och socialförmåga. 59 % hade schizofreni och 20 % bipolär. 

Biotyp 2 hade måttlig nedsättning i kognitiv kontroll, men normalförmåga att hantera sinnesintryck.

Biotyp 3 hade normal kognitiv kontroll, liten försämring av sinnesintryck, men minst nedsatt socialförmåga samt minst positiva och negativa symptom. 44 % hade bipolär och 32 % schizofreni. 

Magnetröntgen visade att främst biotyp 1 hade förluster av grå substans (tänkande), men även biotyp 2. Biotyp 3 hade förluster av grå substans i inre delar, som berör känslor och inte tänkande.

Friska föräldrar och syskon hade liknande fast mindre problem än biotyperna, vilket tyder på att de bär på risk för psykos.

Biotyp 1 är en grupp, som ofta blir inlagda, medan biotyp 2 och 3 finns i öppenvården.

Biotyp 3 kan bero på genetiska förändringar hos individen, eftersom anhöriga var normala. Biotyp 1 och 2 passar för genetiska studier, och behandling med läkemedel, som verkar via kalium och kalciumkanaler. Biotyp 3 passar mer för studier av miljöpåverkan.

Läs mer hos NIH.

Yasmine Ejner Lind fick till sist felaktigt diagnosen schizofreni, men medicinerna mot psykos förvärrade allt ytterligare.

Att hon själv inte upplevde sig ha en psykossjukdom förklarades med bristande sjukdomsinsikt

När hon fyllt 18 kom hon till vuxenpsykiatrin och där mötte hon en psykolog som genast såg kopplingen mellan hennes mående och det hon varit med om.

Hon bemötte mig med ren medmänsklighet och sunt förnuft. Trots att hon arbetade med psykossjukdomar kunde hon hjälpa mig genom att bekräfta mig. 

Läs mer i Dala-Demokraten.

Hon har också en blogg.

Bo Runesson

Professor Bo Runeson

Vetenskapligt stöd saknas, enligt SBU-rapport

Självmordstester med frågor kan inte användas för att förutsäga självmord.

De kan dock användas för träning av personal, som inte klarar av att upptäcka självmordsrisk.

Riskbedömning av självmord bör utgå från en grundlig intervju inom psykiatrin. 

Läs mer i Läkartidningen.

Ologiska tankar är det bästa tidiga tecknet på schizofreni enligt en ny studie.

Störningar i sinnesintrycken, som hallucinationer kan inte alls förutse schizofreni lika säkert.

296 personer med hög risk för psykos studerades i 2 år och misstänksamhet och ovanligt tankeinnehåll gav störst risk för att få schizofreni men koncentrationssvårigheter, svårt att samtala  och dåligt abstrakt tänkande ökade risken ytterligare.

Sådan här kunskap är viktig för att spåra de som kan få schizofreni.

Läs mer hos UNCHealthcare.