Carina Hellström belyser i sin debattartikel problem inom psykiatrin som är reella och som behöver förbättras (Brännpunkt 4/5).

Att diagnostiken emellanåt är bristfällig är sant och en källa till oro.

Ett skäl kan som Carina Hellström nämner, vara ett felaktigt användande av diagnostiska hjälpmedel och skattningsskalor och en tro på att dessa ensamma kan användas för att ge diagnos.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Att sjukförklara normala krisreaktioner är en av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i psykiatriska diagnoser.

Det skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri.

Läs mer hos Svenska Dagbladet. Tack vnv för tipset!

Rättspsyk i Växjö har betalat hundratusentals kronor till ett privat företag som utfört hörselmätningar som påstås ge stöd för diagnoserna ADHD och schizofreni.

Ett 50-tal patienter har testats under fyra år. 

För en månad sedan dömdes metoden ut av Dalarnas landstings medicinska experter.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Borde granskats först tycker landstinget i Sveriges Radio.

 

Personer med schizofreni med svårare negativa symptom har stora skillnader i hjärnans nätverk jämfört med andra med schizofreni, bipolär och friska individer.

Denna grupp är ofta socialt isolerade, saknar arbete och vänner samt har funktionshinder. Det är negativa symptom som låg motivation och tillbakadragenhet, som skapar problemen och finns hos 20 % med schizofreni.

Studien gjordes med magnetröntgen med en ny metod, som mätte hur täta nervernas kontakter var och hur stark kontakten i hjärnan var.

Skillnader upptäcktes i kontakten mellan olika hjärnområden som var starkare vid negativa symptom, vilket tyder på att schizofreni är mer än en sjukdom. Förändringar sågs också i vit hjärnsubstans, vilket rapporterats tidigare.

Genom denna metod kan negativa symptom upptäckas tidigare och genom att man vet i vilka nervkretsar problemen sitter i finns möjlighet till nya terapier.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs abstract hos JAMA Psychiatry.

Hans Olsson

Diagnossättning är svårt och vi bör vara ödmjuka inför uppgiften.

Samstämmigheten i psykiatriska diagnoser är inte så hög som vi skulle önska, skriver Hans Olsson, som vill se en »broms« på diagnoserna.

Häromdagen träffade jag en 35-årig kvinnlig patient för uppföljning efter tvångsvård. I journalen hade hon: posttraumatiskt stressyndrom, atypisk autism, uppmärksamhetsstörning, paranoid schizofreni, schizoaffektivt syndrom, ångestsyndrom, självdestruktiva handlingar i sjukdomshistorien och missbruk av droger.

Själv vill hon endast godkänna posttraumatiskt stressyndrom. Patienten är mer eller mindre konstant självmordsbenägen. Det som emellertid inte kommer fram i journalen är att hon skär sig i underarmarna för "att minska en inre smärta".

Läs mer i Läkartidningen.

finger

Forskning tyder på att kvoten för längden av pekfingret och ringfingret för män kan förutse en rad olika sjukdomar som beror på störd hormonbalans.

När pekfingret är kortare än ringfingret ger det en liten längdkvot (pekfinger: ringfinger), som tyder på hög exponering av testosteron under fosterstadiet.

En undersökning på 103 män med schizofreni fann att denna fingerkvot kan vara effektivt påvisa schizofreni om detta fanns i båda händerna.

Forskarna säger att fingermätning kan kanske bli ett sätt att diagnosticera schizofreni hos män.

Läs mer hos EurekAlert.