Schizofreni är en livslång sjukdom och kommer att återfinnas bland äldre med psykisk sjukdom.

Nyinsjuknande i schizofreni hos äldre är däremot sällsynt.

Denna nydebuterade schizofreni i hög ålder har tidigare kallats senil parafreni.

Ett nytt namn har föreslagits: mycket sent debuterande schizofreni. Vanföreställningssyndrom ses ofta i hög ålder och karakteriseras av icke bisarra vanföreställningar.

Läs mer i Läkartidningen.

Personer med schizofreni och bipolär delar liknande kognitiva- och hjärnförändringar visar tre nya studier, vilket tyder på att sjukdomarna kan ha gemensam biologi.

Professor Pearlson säger: Det är klart att de inte är två olika saker utan att det finns betydelsefulla gemensamma nämnare.

Tidigare har setts att avvikelser i ögonrörelser och EEG förekommer både vid schizofreni och bipolär.

De nya studierna visar på liknande förändringar grå och vit hjärnsubstans mellan de två och dessutom har båda liknande typer av kognitiva problem.

Det finns ingen klar biologisk skillnad mellan sjukdomarna.

Läs mer hos MedicalXpress.

självskaor

Personer som har gjort självmordsförsök och har haft problem med självskada skall noga undersökas efter psykotiska symptom, därför att personen kan ha schizofreni visar en norsk studie.

Personer med schizofreni, som har haft självmordsförsök och självskada får senare diagnosen schizofreni än vad de borde fått.

Forskarna tror att depressiva symptom och självmordsförsöken gör att psykossymptomen maskeras och undgår upptäckt av vården, som de tidigt har kontakt med.

De hade också högre nivåer än normalt med aggression och impulsivitet.

Självskada vid schizofreni kan också signalera större självmordsrisk.

Läs mer i medwireNews.

Vissa blir maniska samlare, andra impulsiva shoppare eller extremt fokuserade på ett visst intresse som att måla, brodera eller lösa sudoku.

Pannlobsdemens är en gåtfull sjukdom med många ansikten.

Ett gemensamt drag är personlighetsförändringar som av närstående uppfattas både skrämmande och generande, medan patienterna själva saknar sjukdomsinsikt.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Tänk dig att du på kort tid blir totalt personlighetsförändrad, får en rad skrämmande psykiska och fysiska symtom och blir allt sämre – och att ingen förstår varför. Läkarna tror att du har fått schizofreni eller bipolär.

Det hände Susannah Cahalan.

Och det var i princip ren tur som gjorde att hon mötte en läkare som förstod vad som var fel

.Läs mer i Dagens Nyheter.

Hennes bok finns nu på svenska hos Adlibris.

När psykiatrin ställer diagnoser på en patient är det mer eller mindre en chansning, det menar överläkaren på Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås.

Läs mer hos SVT.se. Tack AnnKatarin för tipset!