”Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården”, skriver Anna Starbrink och Lina Nordquist.

Patienter ska också själva i högre utsträckning kunna välja vårdnivå – när man t ex behöver läggas in i slutenvården (självvald inläggning).

Liberalerna vill ge regionerna hela ansvaret – all beroendevård ska ses som sjukvård.

Läs mer hos SVT.