arbete

En undersökning har gjorts hur antipsykotika påverkar produktiviteten dvs arbete, studier, hushållsarbete och volontärarbete.

Studien visade att Zyprexa gav högre produktivitet än Risperdal och Zeldox.

Högre produktivitet var också kopplat till mindre symptom och att man själv inte avbröt medicineringen.

Läs mer på 7thSpace.