Fler personer med psykisk funktionsnedsättning har med hjälp av olika organisationers verksamhet fått möjlighet till att få en meningsfull sysselsättning.

Det visar Socialstyrelsens uppföljning av de statsbidrag som myndigheten har delat ut.

Läs mer hos Socialstyrelsen.