Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras.

”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor.

Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.