Det lönar sig inte att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet för flera grupper inom vård och skola.

Det visar Sacos nya rapport om livslöner.

Närmare var tredje undersökt högskoleutbildning innebär en ekonomisk förlust.

Läs mer hos SACO.

Här kan du kolla vissa utbildningar på lönsamhet.