Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Med ett undantag fungerar IPS lika bra i länder med olika välfärdssystem respektive arbetsmarknad (Faktaruta 2); ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning, såsom i Sverige, innebär en något svagare effekt av IPS.

SBU:s samlade bedömning är ändå att IPS ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer hos SBU.