Det blev föreningen Kärnhuset som utsågs till Årets eldsjäl i Umeå kommun.

Kärnhuset är en träffpunkt för trivsel och sysselsättning med arbetsträning och praktik.

Kärnhuset drivs av brukarorganisationen RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, och anhörigföreningen IFS, Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykoser.

Läs mer hos Sveriges Radio.

 

Region Skåne skriver ett partnerskapsavtal med Fontänhuset i Lund som ger organisationen 300 000 kronor per år i tre år.

Även Lunds kommun kan komma att räkna upp sina anslag.

Läs mer i Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Åtskilliga artiklar, inte minst här på ledarsidan, har skrivits om funktionshindrades rätt till arbete.

Just rättighetstanken har varit utgångspunkten.

På ett mer övergripande plan har det handlat om att hålla ihop ett samhälle.

Läs ledaren i Dagens Nyheter.

Det är sorgligt att tänka på all begåvning samhället förslösar genom att inte ta vara på funktionshindrade människors kapacitet.

Pengar skulle kunna sparas i både socialtjänsten och hälsovården med rätt typ av stöd, kanske med hjälp av en ”livslots”.

Läs mer vad Åsa Moberg skriver i MyNewsDesk.

 

Socialstyrelsen har publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making och en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

 

Arbetsterapeuten Ulla Nygren har skrivit avhandligen: Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext.

En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?, som är det effektivaste sättet att få arbete om man har schizofreni.

Läs mer här. Avhandlingen finns att läsa som pdf-fil.