sol

Utopin om ett samhälle där människor inte lever i utanförskap är möjlig.

Solkraft i Skellefteå startade för att möta patienterna när mentalsjukhusen lades ner.

Där finns 700 människor som arbetar och är behövda, även fd kriminella och missbrukare är välkomna.

Psykiatri, kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och många andra samarbetar runt de enskilda, då minskar återinläggningarna hos psykiatrin drastiskt.

Istället går 10 procent varje år vidare till vanliga arbeten eller studier.

En film av Leif Stenberg och Håkan Pieniowski.

Sändningstider: En plats i solen
SVT2 tor 24 maj kl 20.00
SVT2 fre 25 maj kl 16.20
SVT2 lör 26 maj kl 13.10
SVT2 sön 27 maj kl 01.20

I Sänkta trösklar - högt i tak presenteras FunkA-utredningens förslag till förstärkning och förändring av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning.

Utredningens förslag: Två huvudsyften - utveckling respektive trygghet

Utredningen anser att regelverket för de nuvarande stödformerna är svåröverblickbart.

Utredningen föreslår därför att lönestöden vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inordnas under endast två huvudsyften - utveckling respektive trygghet.

De som får lönestöd för utveckling får insatser för att förbättra arbetsförmågan under max 2 år, medan de med lönestöd för trygghet får en trygg anställning.

Läs mer på Regeringens hemsida

En ny studie på hjärnan med PET-scan har funnit att en individs intresse av att arbeta hårt är starkt influerat av nivåerna av dopamin i tre specifika delar av hjärnan.

Förutom att sprida ljus över hur hjärnan arbetar, så kan studien få betydelse för behandlingen av ADHD, depression, schizofreni och andra psykiska sjukdomar karaktäriserade av minskad motivation.

Läs mer på PsychCentral.

Försäkringskassan har under hösten 2011 prövat en ny modell för att bedöma arbetsförmåga.

Modellen, som fortfarande är under utveckling, kommer att börja införas under senhösten 2012.

Metoden ska användas för bedömning av arbetsförmåga efter de första 180 dagarna, det vill säga vid bedömning i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Resultatet av höstens »provkörning« i liten skala, 86 sjukfall, redovisas i en delrapport som nyligen lämnades till regeringen.

– Det har gått bra, även om det är ett litet material. Erfarenheterna är positiva, doktorerna tycker att metoden är på rätt väg, och handläggarna tycker att det är lättare att begripa intygen, säger Jan Larsson, projektledare vid Försäkringskassan.

Läs mer i Läkartidningenarbete

Äldre vuxna med schizofreni och medelåldern 51 år fick dubbelt så ofta jobb och också bättre jobb med ett individualiserat arbetsstödsprogram (IPS) än med konventionella arbetsmarknadsåtgärder.

Läs mer hos Clinical Psychiatric News.

Arbetslösheten bland personer med psykisk funktionsnedsättning i Sverige är skyhögt där nästan två av tre helt saknar sysselsättning.

Det är en stor och utsatt grupp som aldrig får chansen att känna den självkänsla och gemenskap som en arbetsplats ger.

För att vända utvecklingen i Sollefteå sökte kommunen nya lösningar och fann det i ett samverkansprojekt med RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).

Samverkansprojektet innebar att RSMH fick ansvar för att utveckla verksamheten och innehållet på återhämtningscentret Passet medan kommunen ansvarade för tillsyn och kvalitetssäkring av verksamheten.

Läs mer i Sundsvalls Tidningen.