Frisk, eller sjuk? Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan komma till olika slutsatser om vad som är det ena eller andra.

Men nu ska de enas om en bedömningsmetod.

Läs mer i Dagens Medicin.

Det blev föreningen Kärnhuset som utsågs till Årets eldsjäl i Umeå kommun.

Kärnhuset är en träffpunkt för trivsel och sysselsättning med arbetsträning och praktik.

Kärnhuset drivs av brukarorganisationen RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, och anhörigföreningen IFS, Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykoser.

Läs mer hos Sveriges Radio.

 

Region Skåne skriver ett partnerskapsavtal med Fontänhuset i Lund som ger organisationen 300 000 kronor per år i tre år.

Även Lunds kommun kan komma att räkna upp sina anslag.

Läs mer i Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

 

Socialstyrelsen har publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making och en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

 

Åtskilliga artiklar, inte minst här på ledarsidan, har skrivits om funktionshindrades rätt till arbete.

Just rättighetstanken har varit utgångspunkten.

På ett mer övergripande plan har det handlat om att hålla ihop ett samhälle.

Läs ledaren i Dagens Nyheter.

Det är sorgligt att tänka på all begåvning samhället förslösar genom att inte ta vara på funktionshindrade människors kapacitet.

Pengar skulle kunna sparas i både socialtjänsten och hälsovården med rätt typ av stöd, kanske med hjälp av en ”livslots”.

Läs mer vad Åsa Moberg skriver i MyNewsDesk.