Foto: Wikimedia

Yayoi Kusama gjorde supersuccé på Moderna museet. Nu kommer dokumentären om den japanska konstnären med schizofreni, som lyckades mot alla odds.

Hon bor visst på ett gruppboende.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Personer med schizofreni som får tillgång till individanpassat stöd till arbete får avsevärt bättre resultat jämfört med traditionell rehabilitering.

Nästan hälften får en anställning inom 18 månader jämfört med bara var tionde av de som får traditionella insatser. 

Läs mer i Dagens Samhälle.

Foto: SVT

Vårdpersonal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa stod i centrum när Landstinget i Värmland uppmärksammade den internationella världsdagen för psykisk hälsa i dag.

Modellen att använda sig av brukarerfarenhet i vården har funnits i över tio år nu.

Men i år har den utökats från tim- och deltidsarbete till två halvtidstjänster.

Läs mer hos SVT Nyheter Värmland. Tack Geta för tipset!

Vi i RSMH kräver att nästa regering ger stimulansmedel till kommunerna så att även personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få en meningsfull vardag samt en peng för sitt deltagande i sysselsättningsverksamheter, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH.

Läs mer i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Länge har schizofreni förknippats med kognitiv nedsättning, men nu kan det även finnas vid bipolär och depression.

En studie gjordes på 158 personer med schizofreni, bipolär och depression, där förmågan att sköta sin ekonomi, kommunikationsförmåga, socialförmåga och kognitiv förmåga mättes.

Bättre arbetsminne (viktigast), uppmärksamhet, tankehastighet och exekutiv förmåga gav bättre funktionsförmåga tillsammans med bipolär och depression.

Att mäta kognitiv förmåga kan vara ett sätt att förutse funktionsförmågan oavsett diagnos.

För socialförmåga är mindre negativa symptom viktigast, men även exekutiv förmåga och uppmärksamhet.

Vid psykisk sjukdom kan det vara viktigt att mäta kognitiv förmåga för att fånga in de med kognitiva svårigheter.

Läs mer hos Science Trends.

Khai Chau, RSMH

I dessa härliga sommartider, kan jag tänka mig att det finns också en baksida: nämligen de som sitter hemma och mår extra dåligt.

På grund av alla utökade sociala krav som hör till sommaren…semesterresa, grilla, sol och bad och så vidare.

Det är långt ifrån alla som har det så glamouröst.

För det krävs att man har pengar och vänner att umgås med.

Läs mer hos RSMHBloggen.