student

Högskolans avskiljandenämnd har fyra ledamöter – en psykiatrisk sakkunnig, två representanter från utbildningsväsendet, en företrädare för det allmänna intresset och en ordförande med erfarenhet som domare – som hanterar fyra till fem ärenden per år.

Anmälningar görs skriftligt av respektive lärosätes rektor.

Det innebär i princip att studenten blir avskiljd från sina studier under återstoden av dennes liv.

Avskiljandenämnden hanterar ärenden där studenten lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Det måste finnas en påtaglig risk att studenten till följd av detta kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Läs mer hos Ergo.

John Nash

Nobelpristagaren John Nash, som insjuknade i schizofreni och började jobba först efter Nobelpriset

Tre dagar före sin död föreläste Nobelpristagaren John Nash i Oslo och hävdade att han kunde förbättra Einsteins relativitetsteori.

Nonsens sa folk, men en norsk professor anade något stort.

Läs mer hos NRK.

Elizabeth Blue

Filmregissören Vincent Sabella har schizofreni, OCD,  depression och ångest, men har ändå regisserat långfilmen Elizabeth Blue.

Filmen handlar om Elizabeth, som nyss utskrivits från psykvården och planerar sitt bröllop.

Alla diagnoser och mediciner som Elizabeth har i filmen har också Sabella själv, så filmen är till 97 % självbiografisk.

Läs mer hos The Hollywood Reporter.

Johanna Carli visar upp tygkassar som Kristina Pihlblad har sytt. Foto: Anna Björndahl/Sveriges Radio

Varje dag, måndag till fredag, kommer folk till den dagliga verksamheten Solstickan i Bångbro för att jobba. 

Kristina Pihlblad syr tygkassar.

– Jag gick på en textilatelje i Stockholm när jag var sjuk i psykos, och då fick vi bland annat jobba med att göra kassar, berättar Kristina.

Läs mer hos P4 Örebro.

Leif Klingensjö

Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad hos SKL

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar sjukpenning (SGI) och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Läs mer hos SKL. Tack vnv för tipset!

Jenny K Lundgren

Jenny K Lundgren

Jag fick nyligen rätt mot Försäkringskassan och hela processen har varit bland det tyngsta jag har upplevt och min bitterhet över hur myndigheter får lov att behandla enskilda personer är möjligen för alltid skadad.

Efter att ha utfört några konstnärliga uppdrag som jag redan redovisat för min handläggare blev jag plötsligt granskad urskillningslöst.

I alla sociala medier och överallt där mitt namn kunde läsas på internet blev grundligt dammsugit i syfte att gräva fram nya, skandalösa uppgifter om hur jag fuskat till mig sjukpenning.

Förhöret på Försäkringskassan kontor blev sedan som en scen ur en Kafka-film, jag var verkligen redo för den madrasserade cellen efteråt.

Läs mer i RSMHBloggen.