Idag arbetar 8 % mer än 50 % vid psykossjukdom, så arbete är ovanligt

Nu bör psykosvården i Sverige förändras, menar Socialstyrelsen.

Forskning visar till exempel att en person som drabbats av psykos mår bättre av att få jobb direkt, i stället för att vårdas och sen kanske pröva att jobba.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Ny syn på psykosvården

I den längre versionen diskuteras även att Socialstyrelsens förslag innebär att man inte bör satsa på boendetrappa, att polisen inte bör hämta till tvångsvård, hur läkemedel slår olika på män och kvinnor, årliga hälsokontroller, och det tvärfackliga arbete som krävs för stöd till unga som första gången fått psykos samt individanpassat stöd till arbete.

Lyssna på ett radioprogram i 39 minuter.

Läs mer om Arbete och sysselsättning.

student

Högskolans avskiljandenämnd har fyra ledamöter – en psykiatrisk sakkunnig, två representanter från utbildningsväsendet, en företrädare för det allmänna intresset och en ordförande med erfarenhet som domare – som hanterar fyra till fem ärenden per år.

Anmälningar görs skriftligt av respektive lärosätes rektor.

Det innebär i princip att studenten blir avskiljd från sina studier under återstoden av dennes liv.

Avskiljandenämnden hanterar ärenden där studenten lider av en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Det måste finnas en påtaglig risk att studenten till följd av detta kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Läs mer hos Ergo.

John Nash

Nobelpristagaren John Nash, som insjuknade i schizofreni och började jobba först efter Nobelpriset

Tre dagar före sin död föreläste Nobelpristagaren John Nash i Oslo och hävdade att han kunde förbättra Einsteins relativitetsteori.

Nonsens sa folk, men en norsk professor anade något stort.

Läs mer hos NRK.

Leif Klingensjö

Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad hos SKL

SKL har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar sjukpenning (SGI) och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Läs mer hos SKL. Tack vnv för tipset!

Elizabeth Blue

Filmregissören Vincent Sabella har schizofreni, OCD,  depression och ångest, men har ändå regisserat långfilmen Elizabeth Blue.

Filmen handlar om Elizabeth, som nyss utskrivits från psykvården och planerar sitt bröllop.

Alla diagnoser och mediciner som Elizabeth har i filmen har också Sabella själv, så filmen är till 97 % självbiografisk.

Läs mer hos The Hollywood Reporter.

Johanna Carli visar upp tygkassar som Kristina Pihlblad har sytt. Foto: Anna Björndahl/Sveriges Radio

Varje dag, måndag till fredag, kommer folk till den dagliga verksamheten Solstickan i Bångbro för att jobba. 

Kristina Pihlblad syr tygkassar.

– Jag gick på en textilatelje i Stockholm när jag var sjuk i psykos, och då fick vi bland annat jobba med att göra kassar, berättar Kristina.

Läs mer hos P4 Örebro.