Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

I veckan gick fackförbundet Vision ut med nyheten om att stress gör allt fler sjuka.

Vi välkomnar att de uppmärksammar denna fråga för den pekar på ett viktigt samhällsproblem. 

Ökad stress ökar den psykiska ohälsan.

Det gäller både för dem som redan har en psykisk diagnos och därmed är extra stresskänsliga, och för dem som aldrig haft psykisk ohälsa tidigare, men som nu mår så dåligt att de drabbas av exempelvis utmattningsdepressioner.

Läs mer i RSMHBloggen.

Stress har en central roll i schizofreni för stressfaktorer kan utlösa schizofreni hos de med ärftlig benägenhet, sedan kan stress förvärra psykossymptom och utlösa psykoser. Under världskrigen märktes att vissa soldater under extrem stress i strid fick korta psykoser, som liknade schizofreni ur Viskas självhjälpsråd Stressad?

Samhall

Prins Daniel i mitten jobbar inte på Samhall. Klicka på bilden så förstoras den.

Starta Samhall nr 2, en kopia av Samhall med alla andra som Arbetsförmedlingen inte lyckats hitta jobb till.

Se till att de två blir ärkefiender för att skärpa konkurrensen och därigenom få fler att använda funktion som utgångspunkt när man anställer.

Varje år lämnar 1 100 personer Samhall för att börja jobba hos Samhalls kunder.

Det är bra men ändå bara 5 procent av personalstyrkan och borde kunna vara det dubbla. 

Läs mer hos Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

handikapp

Frisk men svårt att få jobb? Då hamnar du i rullstolen

En tredjedel av de inskrivna hos arbetsförmedlingen anses funktionsnedsatta.

Men det är en reglering för att hantera allt fler människor som inte längre är attraktiva i det nya Sverige, skriver Mikael Holmqvist.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

I dag kom vass kritik från myndigheten Riksrevisionen när det gäller rehabiliteringsgarantin: ”Gör om eller lägg ned”.

Enligt deras granskning har rehabiliteringsgarantin inte lett till att fler sjukskrivna med psykisk ohälsa har fått jobb, trots att regeringen lagt sex miljarder på garantin sedan 2008 då den infördes.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs också i Dagens Medicin.

Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH

Idag dör personer med psykisk ohälsa i snitt 15-20 år i förtid jämfört med övrig befolkning.

För att detta ska få ett stopp var många av distriktsrepresentanterna eniga om att en viktig faktor är bra möjligheter till arbete, studier och ekonomi.

Utan dessa sociala sammanhang riskerar vi att bli ensamma, vilket i sin tur förvärrar den psykiska ohälsan, men också den fysiska hälsan, vilket har visat sig i studier

Läs mer i RSMHBloggen.

Jag sa till min bror nyss, att det känns märkligt att Socialpsykiatrin pratar om daglig meningsfull sysselsättning… men inte har lyckats, i verkligheten!

Medan jag har min bowlinghall: Hallchefen ringde mig i morse och bad om hjälp som tävlingsfunktionär, knappa in resultat på data osv…hur meningsfullt är inte det? 

Men Försäkringskassan lyser med sin frånvaro… de har inte uppmuntrat mig genom en enda krona, utan jag har fått gå min egen väg, ekonomiskt sett. 

Nu senast kräver de också tillbaka 3 800 kr, för en period, som jag har diskat i hallen!

Läs mer i RSMHBloggen.