funktionshinder

Det görs mer insatser i landet för att öka tillgängligheten i samhället visar en uppföljning av funktionshinderpolitiken.

Två av tre kommuner har haft projekt för att öka möjligheterna för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden.

Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga utgör en fjärdedel av alla arbetslösa.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Arbetsmarknadspolitiken har en blind fläck.

För två av tre grupper med hög arbetslöshet och särskilt utsatt läge på arbetsmarknaden görs stora och riktade insatser, men den tredje gruppen - personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning – har helt glömts bort.

Inga avgörande reformer har genomförts sedan lönebidraget infördes 1980.

Nu måste det till en ändring.

Läs mer hos Dagens Samhälle.  

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har nyligen lämnat sitt slutbetänkande.

Bland de femtiotalet mer eller mindre goda (eller dåliga) förslagen i det sönderkompromissade dokumentet har en ny doktrin sett dagens ljus: sjukvården skall ha arbetsrehabilitering som målsättning.

Denna nya idé får nog anses följa i spåren efter alliansens hårda arbetslinje.

Läs mer hos RSMHBloggen.

NSPH

Deras jurist Josephine Nilsman

Har du egen erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få din sak prövad?

Projektet Din Rätt arbetar med diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

Projektet vill sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, ge tips till personer som upplever sig ha blivit diskriminerade och ge råd om vart du kan vända dig för att få din sak prövad.

Läs mer hos NSPH.

Icke godkänd. Handikappförbunden är inte nöjda med regeringen - och allra sämst betyg får arbetsmarknadspolitiken.

- Hittills har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte gjort något för personer med funktionsnedsättning.

Och ännu mer bekymmersamt är att man verkar ha sänkt ambitionerna sedan i höstas, säger Handikappförbunden.

Läs mer hos Föräldrakraft.

En studie har gjorts på hur personalens attityder påverkar arbetsrehabilitering enligt IPS-modellen av unga nyinsjuknade i psykos.

Två grupper fanns de som fick IPS och en annan grupp IPS plus att personalen fick motivationsträning.

De med motivationstränad personal hade 4 gånger större chans till jobb. Patienterna med formell utbildning hade dubbelt så stora chanser till jobb än normalt.

Det huvudsakliga skälet till dåligt resultat var brist på uppmuntran och låga förväntningar från personalen, som skötte den tidiga interventionen eller vården. Den negativa synen av personalen, fastän välmenande, är tyvärr enormt missriktad och leder troligen till negativ effekt på sjukdomens utveckling snarare än att återgång till arbete kan ge återfall i psykos.

Ungefär 60 % av kostnaderna för schizofreni i Sverige beror på att man inte arbetar.

Läs mer hos The Mental Elf.