Christine Fernström, projektledare Region Skåne. Foto: Malin Nilsson/Sveriges Radio

Sedan 2011 har Region Skåne bedrivit ett projekt där målet är att anställa 25 personer med psykisk funktionsnedsättning inom organisationen.

Hittills har 16 personer fått anställning inom regionen och två på andra arbetsplatser.

Enligt projektledaren kommer dock målet att nås redan under nästa år.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Lönebidraget är tänkt att hjälpa funktionshindrade att få in en fot i arbetslivet, men om det nu beror på skrupelfria arbetsgivare eller ett systemfel så är taskig lön och otrygghet vardagen för många lönebidragare.

Läs mer hos Kollega.

En studie i Kina har visat att de som bor på landsbygden och har schizofreni precis med samma symptom, som de med schizofreni i staden har 3 gånger större chans att få arbete.

Slutsatsen är landsbygden erbjuder lämpligare arbetstillfällen för personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych

I en ny studie kan forskare vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet för första gången peka på ett samband mellan långvarig arbetsrelaterad stress och förändringar i hjärnvävnad.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Ready för tipset!

cognition

Socialkognition - förmågan att förstå och rätt svara på socialinteraktion - verkar vara bland det mest viktiga för att kunna arbeta vid schizofreni.

Det var viktigare än basal neurokognition och psykotiska symptom enligt en ny studie.

Socialkognition gäller att förstå socialinteraktion, uppfattningar om andra och deras känslor och att tänka på vad andra tänker baserat på deras beteende.

Forskarna säger att det är viktigt med kognitiv rehabilitering och träning av den sociala kognitionen för att kunna få ett arbete om man har schizofreni.

Det är också viktigt i den kognitiva träningen försöka ge tips hur man agerar på jobbet.

Läs hos Psychiatric News.

Det kan tyckas som ett märkligt sammanträffande att rapporten om självmord bland unga med aktivitetsersättning presenteras samma dag som Karin Johannisson, professor i idéhistoria, skriver i DN Kultur under rubriken ”När diagnoserna tar över det mänskliga”.

Läs mer i Dagens Nyheter.