Anhöriga 

Den tid som anhöriga lade på att hjälpa psykossjuka familjemedlemmar motsvarade en halvtidstjänst i en svensk studie.

Läs mer i Dagens Medicin.