schizofreni

Socialstyrelsen har visat att personer med psykisk sjukdom oftare dör i förtid.

Flera psykiatriska diagnoser ger övervikt, diabetes eller rubbning av blodfetter. Ohälsosamma levnadsvanor, men också antipsykotika kan bidraga.

Psykiskt sjuka har i många fall en sämre tankeförmåga och en lägre förmåga att skaffa, förstå och använda information om sin hälsa.

– Det kan i högre utsträckning än för andra grupper behövas ett stöd för psykiskt sjuka att komma till vården, och även för att förstå informationen som ges om hälsotillståndet, säger Birgitta Lindelius.

Läs mer hos Socialstyrelsen.