Problemet med tvångsvård är att 75 % har missbruk

En nollvision för självmord, minskad tvångsvård, ökad medellivslängd för gruppen och bättre utnyttjande av regionens kompetenser.

Så ska vården för den med psykisk ohälsa bli bättre.

Läs mer hos Kristianstadsbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-05-11 19:02
Tror själv mest på bättre missbruksvård till de med psykisk sjukdom samt psykosociala behandlingar vid schizofreniliknande sjukdomar. De flesta som får tvångsvård har missbruk. Inte helt fel med torrläggning i 3 månader då. Psykiatri handlar mycket om att vårda psykiska symptom framkallade av missbruk.

Du har inte rätt att posta kommentarer