Det vetenskapliga stödet för behandling av psykoser har stärkts. Foto: Per Gustafsson

Socialstyrelsen tar nu fram nya nationella riktlinjer för vård av psykossjukdomar och schizofreni.

– Det man kan säga är att med rätt stöd och insatser så går det absolut att tillfriskna från en psykossjukdom och det har inte alltid varit självklart, säger Sofia von Malortie.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack wasp för tipset!