Västmanland

Den 20 juni beslutar regionfullmäktige om Region Västmanlands budget för 2018–2020.

Vi i den rödgröna majoriteten lägger fram ett budgetförslag som tar ekonomiskt ansvar.

Vi satsar på viktiga områden som personal och psykiatri.

Psykiatrin är ett av de områden som det är svårast att hitta rätt personal till.

Därför stärker vi bemanningen inom psykiatrin i denna budget.

Utöver de 25 miljoner som vi aviserade i förra årets budget vill vi nu tilldela psykiatrin ytterligare 8,5 miljoner för att möjliggöra anställningar i doktorand- och post-doc-tjänster.

Läs mer hos vlt.