Pilotprojektet med psykiatriambulansen som allianspartierna i Region Skåne drog igång i höstas har blivit en framgång.

Den 10 oktober är det Världsdagen för mental hälsa och då är det glädjande att kunna konstatera att förutsättningarna nu finns för nästa steg i projektet.

Inom kort kommer upptagningsområdet att utökas till fler skånska kommuner så att ännu fler patienter med akuta psykiatriska problem kan tas om hand redan i sina hem av personal med rätt kunskap och kompetens, skriver företrädare för alliansen i Region Skåne.

Läs mer hos Kristianstadsbladet.