Kicko Kristmanson

Rättsmedicinalverkets (RMV) rättspsykiatriska team ska sedan 2008 besvara domstolsfrågor om huruvida en åtalad till följd av allvarlig psykisk störning också »saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt«.

Det har nu gått några år sedan lagen infördes, men fortfarande råder osäkerhet bland läkare och psykologer som ingår i teamen om hur frågeställningen ska besvaras.

Läs mer i Läkartidningen.

De har ingen bostad och kan därför inte skrivas ut.

På flera håll i landet har utvisningsdömda patienter fastnat i rättspsykiatrin.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Upp till 75 % med tvångsvård kan ha missbruk

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt.

Men nu testas en ny metod där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Läs mer hos P4 Kristianstad.

När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar.

Även antalet dagar med tvångvård minskade

Läs också i Läkartidningen.

I mars 1922, bara någon månad efter att Strängnäs hospital slagit upp sina portar, klev en ung man av färjan vid Tosterö.

Helge led av schizofreni och skulle komma att bo på sjukhuset fram till sin alldeles för tidiga död i TBC.

Läs mer hos Strengnäs Tidning.

Ivo har inte hand om klagomål på bemötande utan det är patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomför en nationell tillsyn av vården för funktionshindrade ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Läs mer hos Dagens Medicin.

 

En stor arbetsgivare, ett besöksmål för nyfikna, ett fängelse för somliga och en trygg zon för andra.

Det finns lika många bilder av Sundby sjukhus som det finns Strängnäsbor.

Strengnäs Tidning blickar tillbaka i hospitalets historia.

De flesta av patienterna led av psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Men en del var också alkohol- eller narkotikamissbrukare som lagts in på Sundby på grund av de konsekvenser som avgiftningen ledde till, som hallucinationer och förvirring. Vissa av patienterna hade begått brott och dömts till sluten psykiatrisk vård på just Sundby.

Läs mer hos Strengnäs Tidning. Tack boe för tipset!