Region Skåne

 

Hyrläkarstoppet i Region Skånes psykiatri visar på besparingar – och bemanningssvårigheter.

Läs mer i Dagens Medicin.

Problemet med tvångsvård är att 75 % har missbruk

En nollvision för självmord, minskad tvångsvård, ökad medellivslängd för gruppen och bättre utnyttjande av regionens kompetenser.

Så ska vården för den med psykisk ohälsa bli bättre.

Läs mer hos Kristianstadsbladet.

Aleris

Anna Friberg, verksamhetschef på Aleris psykiatri i Lund, och Astri Sjödin, patientombud på NSPH. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio

På Aleris öppenvårdspsykiatri i Lund jobbar man sedan i höstas på ett nytt sätt för att öka patienternas inflytande över vården.

Bland annat är brukarna med och styr mötena med patientföreningar.

Rent konkret innebär samarbetet bland annat att Astri Sjödin på NSPH är med och bestämmer dagordningen, när patientföreningarna i Lund kommer på inflytanderådsmöten, och att hon finns på mottagningen två gånger i veckan för att ta emot patienters synpunkter och klagomål.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

läkare

Förr när ett års gräns för sjukskrivning fanns kunde schizofreni sjukskrivas längre

Människor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall.

Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet.

Personer som har bipolär, schizofreni eller hyperaktivitetsstörning ligger betydligt sämre till vad gäller återfallsrisk och risk för att inte komma tillbaka i arbete jämfört med dem som har ångestsymptom, ätstörningar eller enstaka depressiva perioder.

Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Läs mer hos Publikt.

Skada inte fler människor genom sjukskrivningar skriver Hanne Kjöller i Expressen

Pebbles Karlsson Ambrose

Pebbles Karlsson Ambrose har en egen blogg och är författare

I mars var jag på Psykiatrikongressen i Göteborg och pratade om att vara patient.

Temat var hur man hjälper barnen till psykiskt sjuka föräldrar.

De andra på scenen var Maria Larsson och filmregissören Suzanne Osten.

Osten är aktuell med filmen ”Flickan, mamman och demonerna” som har inspirerats av hennes egen uppväxt med en mamma som har schizofreni.

Maria Larsson är psykiatriker och har intresserat sig mycket för just barnen till de som drabbas av allvarliga psykiska sjukdomar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Psykosregistret har en enkät för närstående till psykossjukdom hur de upplever vården.

Viktigt att svara på enkäten, så psykiatrin får veta vad som kan behöva förändras eller tillföras.

Som anhörig kan du svara på webbenkäten här.

En banner till enkäten finns också på första sidan och syns ovan. 

Du som har psykossjukdom kan be dina närstående att svara på enkäten. Det är bara att kryssa för 13 frågor och sedan kanske skriva något i en ruta.