PC

Digitala tjänster inom vården blir allt vanligare.

Snart kan alla patienter i landet läsa sina journaler i mobilen eller på datorn.

Patienterna är nöjda – men de flesta läkare är skeptiska, enligt en studie från Region Skåne.

Över fyra av tio läkare i vuxenpsykiatrin menade att elektroniska journaler som är tillgängliga för patienterna på nätet ökar risken för hot och våld mot personalen.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Östersunds sjukhus

Östersunds sjukhus Foto: Janne Mårdberg/Sveriges Radio

Barn och unga kvinnor med ätstörning har vårdats på samma avdelning som mordbrandsdömda patienter inom psykiatrin på Östersunds sjukhus.

Sjukhuset saknar rättspsykiatrisk avdelning.

Läs mer hos P4 Jämtland.

Vid stort vårdbehov kan man hamna på rättspsykiatrisk avdelning utan dom. Rättspsyk har mer personal än andra avdelningar.

60 % av de långa sjukfallen beror på psykisk diagnos

Färre anställda inom kommuner och landsting blir långtidssjukskrivna, men en yrkesgrupp går mot trenden: läkarna.

Mest uppseendeväckande är ökningen av långa sjukfall med en psykisk diagnos bland manliga läkare.

Läs mer i Läkartidningen.

1 % av läkarna verkar vara sjukskrivna lång tid.

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter.

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Socialstyrelsen, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), eHälsomyndigheten, Forte,  Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Folkhälsomyndigheten och IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Först skulle psykiatrin få ett sabbatsår när den nya lagen om utskrivningsklara patienter införs vid årsskiftet.

Nu inkluderas all vård – men psykiatrin får ändå en mjukstart.

Enligt övergångsbestämmelsen inträder betalningsansvaret för kommunen först efter 30 dagar (övriga 3 dagar) inom psykiatrin under 2018.

Läs mer i Läkartidningen.

Ambitionen var att behandla hela människan.

Psykiatrins genombrott i Sverige vid förra sekelskiftet innebar en uttalad humanisering, men psykiatrikerrollen präglades också av starka auktoritära och paternalistiska drag.

En välvillig maktfullkomlighet, konstaterar Patrik Möller som i en idéhistorisk avhandling undersökt tiden.

Periodens uttalade humanisering kännetecknades av att våld och tvångsmedel förbjöds och ersattes av utökad övervakning.

Läs mer hos forskning.se.