Socialstyrelsen

Kunskap om en patients levnadsvanor gör det lättare för hälso- och sjukvården att ge rätt behandling och stöd.

Patienterna vill gärna berätta, men frågorna måste ställas på ett sätt som passar dem.

Fyra av tio vill exempelvis inte svara på frågor om alkohol- och tobaksvanor i ett webbformulär, visar Socialstyrelsens rapport.

– Hälsosamma levnadsvanor kan bland annat förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. De kan också förbättra resultaten av behandlingar i hälso- och sjukvården, säger Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen. 

Läs mer Socialstyrelsen.

barn

Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa har fått i uppdrag att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder hos barn och unga under 18 år.

Läs mer hos Dagens Medicin.

London School of Economics

London School of Economics. Uppfattar problemet idag, som de flesta med psykiska besvär är inte psykiskt sjuka

För att få lyckliga medborgare, borde pengar satsas på psykvård snarare än på att ge medborgarna mer pengar i plånboken.

Den slutsatsen har brittiska forskare dragit, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Läs mer hos SVT. Tack vnv för tipset!

Växjö psykiatri

De nya lokalerna sedda utifrån

Nu är ritningarna klara för vuxenpsykiatrins nya lokaler på Sigfridsområdet i Växjö.

Den nya byggnaden, som väntas vara klar för inflyttning under hösten 2019, ska innehålla äldre-, psykos, beroende- och allmänpsykiatrin samt psykiatrisk akutmottagning. 

Läs mer hos vxonews.

Blekinge

Personalen, som jobbat med projektet Bättre vård mindre tvång

Trycket ökar på psykiatriakuten. Men inte tvångsåtgärderna.

Bältningar och sprutor har tvärtom minskat drastiskt. 

Personalen och avdelningen får patientsäkerhetspriset 2016.

Nya lokaler har inretts för att passa ett förändrat arbetssätt. Istället för stora personalutrymmen skilda från patienterna, möts personal och patienter hela tiden och fikar ihop.

Läs mer i Blekinge Läns Tidning.

Kalmar

Landstinget i Kalmar ska satsa 2,2 miljarder kronor på tre nybyggnationer av psykiatrin i anslutning till de tre sjukhusen i länet.

En samlad psykiatri i Kalmar och Oskarshamn, och dels ett inriktningsbeslut för nybyggnation också i Västervik.

Ett genomförandebeslut väntas för Västervik nästa år.

Besluten togs på landstingsfullmäktige på onsdagen.

Läs mer hos P4 Kalmar.