Västmanland

Den 20 juni beslutar regionfullmäktige om Region Västmanlands budget för 2018–2020.

Vi i den rödgröna majoriteten lägger fram ett budgetförslag som tar ekonomiskt ansvar.

Vi satsar på viktiga områden som personal och psykiatri.

Psykiatrin är ett av de områden som det är svårast att hitta rätt personal till.

Därför stärker vi bemanningen inom psykiatrin i denna budget.

Utöver de 25 miljoner som vi aviserade i förra årets budget vill vi nu tilldela psykiatrin ytterligare 8,5 miljoner för att möjliggöra anställningar i doktorand- och post-doc-tjänster.

Läs mer hos vlt.

Västmanland

Vuxenpsykiatrin på sjukhusområdet i Västerås. Foto: Inga Korsbäck/Sveriges Radio. Foto: Inga Korsbäck/Sveriges Radio.

Psykiatrin i Västmanland ska på sikt bli oberoende av hyrläkare, och det med start redan den 1 september i år.

För att klara det ska bland annat en ny vårdavdelning öppnas, jourorganisationen förändras och specialistläkare från utlandet rekryteras.

Läs mer hos P4 Västmanland.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För få utnyttjar möjligheten till närståendepenning.

Det anser regeringen som vill skruva på reglerna för hur man kan få ersättning för att stödja en svårt sjuk familjemedlem, vän eller granne.

Läs mer i Dagens Medicin.

Det vetenskapliga stödet för behandling av psykoser har stärkts. Foto: Per Gustafsson

Socialstyrelsen tar nu fram nya nationella riktlinjer för vård av psykossjukdomar och schizofreni.

– Det man kan säga är att med rätt stöd och insatser så går det absolut att tillfriskna från en psykossjukdom och det har inte alltid varit självklart, säger Sofia von Malortie.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack wasp för tipset!

Glenda Schroeder. Kokain och metamfetamin framkallar psykos genom att höja dopamin. Foto: Johan Bergendorf

Det fanns en väg tillbaka för Glenda Schroeder som drabbades av en psykos av kokain och metamfetamin som ung.

Även Socialstyrelsens kommande riktlinjer för psykosvård lyfter möjligheten att bli frisk efter en psykos.

Läs mer hos Vetandes Värld.

Region Skåne

 

Hyrläkarstoppet i Region Skånes psykiatri visar på besparingar – och bemanningssvårigheter.

Läs mer i Dagens Medicin.