Det vetenskapliga stödet för behandling av psykoser har stärkts. Foto: Per Gustafsson

Socialstyrelsen tar nu fram nya nationella riktlinjer för vård av psykossjukdomar och schizofreni.

– Det man kan säga är att med rätt stöd och insatser så går det absolut att tillfriskna från en psykossjukdom och det har inte alltid varit självklart, säger Sofia von Malortie.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack wasp för tipset!

Region Skåne

 

Hyrläkarstoppet i Region Skånes psykiatri visar på besparingar – och bemanningssvårigheter.

Läs mer i Dagens Medicin.

Problemet med tvångsvård är att 75 % har missbruk

En nollvision för självmord, minskad tvångsvård, ökad medellivslängd för gruppen och bättre utnyttjande av regionens kompetenser.

Så ska vården för den med psykisk ohälsa bli bättre.

Läs mer hos Kristianstadsbladet.

Pebbles Karlsson Ambrose

Pebbles Karlsson Ambrose har en egen blogg och är författare

I mars var jag på Psykiatrikongressen i Göteborg och pratade om att vara patient.

Temat var hur man hjälper barnen till psykiskt sjuka föräldrar.

De andra på scenen var Maria Larsson och filmregissören Suzanne Osten.

Osten är aktuell med filmen ”Flickan, mamman och demonerna” som har inspirerats av hennes egen uppväxt med en mamma som har schizofreni.

Maria Larsson är psykiatriker och har intresserat sig mycket för just barnen till de som drabbas av allvarliga psykiska sjukdomar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Aleris

Anna Friberg, verksamhetschef på Aleris psykiatri i Lund, och Astri Sjödin, patientombud på NSPH. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio

På Aleris öppenvårdspsykiatri i Lund jobbar man sedan i höstas på ett nytt sätt för att öka patienternas inflytande över vården.

Bland annat är brukarna med och styr mötena med patientföreningar.

Rent konkret innebär samarbetet bland annat att Astri Sjödin på NSPH är med och bestämmer dagordningen, när patientföreningarna i Lund kommer på inflytanderådsmöten, och att hon finns på mottagningen två gånger i veckan för att ta emot patienters synpunkter och klagomål.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

Människor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall.

Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet.

Personer som har bipolär, schizofreni eller hyperaktivitetsstörning ligger betydligt sämre till vad gäller återfallsrisk och risk för att inte komma tillbaka i arbete jämfört med dem som har ångestsymptom, ätstörningar eller enstaka depressiva perioder.

Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Läs mer hos Publikt.

Skada inte fler människor genom sjukskrivningar skriver Hanne Kjöller i Expressen