3,4 % av de med schizofreni får LPT årligen varav 75 % har missbruk. Värre är att 95 % inte får psykosociala behandlingar som de har rätt till och som kan minst halvera psykoserna

I en proposition som nu lämnats till riksdagen föreslås att tvångsvårdade patienter ges större delaktighet i sin vård.

– Vården ska så långt som möjligt anpassas efter patientens önskemål och behov. Med de här förslagen kommer det tydligt gälla även i tvångsvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Lunds Sjukhus

Psykiatrihuset i Lund. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio.

För att klara det hyrläkarstopp som börjar gälla inom psykiatrin i Region Skåne i morgon ska bland annat de egna läkarna ta extrapass på ledig tid.

Läs mer hos P4 Malmöhus.

Att vara oförskämd mot doktorn tycks kunna resultera i sämre vård.

I alla fall är det vad forskare i USA och Israel kommit fram till i en studie på en barnavdelning.

Läs mer i Dagens Medicin.

 

På Rättspsykiatrin i Sala får personal utan utbildning plugga vidare – med hela lönen kvar.

Mikael Rask är en av skötarna som nu läser till undersköterska.

– Det ger en större kunskapsbredd. I förlängningen kommer det ju också synas på lönen.

Läs mer hos Kommunalarbetaren. Tack vnv för tipset!

SKL och regeringen satsar på resurscentrum för att stärka sjukvårdens arbete med psykisk hälsa. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Kunskap om en patients levnadsvanor gör det lättare för hälso- och sjukvården att ge rätt behandling och stöd.

Patienterna vill gärna berätta, men frågorna måste ställas på ett sätt som passar dem.

Fyra av tio vill exempelvis inte svara på frågor om alkohol- och tobaksvanor i ett webbformulär, visar Socialstyrelsens rapport.

– Hälsosamma levnadsvanor kan bland annat förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. De kan också förbättra resultaten av behandlingar i hälso- och sjukvården, säger Iréne Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen. 

Läs mer Socialstyrelsen.