Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Det krävs en lång rad nya insatser för att stärka patientens ställning.

Tillämpningen av patientlagen har fortsatt stora brister.

Det framhåller Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys.

– Vården måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer som finns runt patienten i samhället. Det är nästa stora resa för vården, säger han.

Läs mer hos Sjukhusläkaren.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga.

Fler får vård och behandling men trots det växer köerna.

Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.

Läs mer hos Socialstyrelsen. Tack vnv för tipset!

Trots avsaknad av psykiatrisk slutenvård läggs en del patienter med psykiatriska diagnoser in på länsdelssjukhuset.

Det handlar till viss del om en rimlighetsbedömning: är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad, eller kan de lindrigare fallen skötas på plats?

Läs mer i Läkartidningen.

Personer födda på 1990-talet stod för 26 procent av besöken på landets psykiatriska akutmottagningar förra året, rapporterar P4 Blekinge, som hänvisar till siffror från Socialstyrelsens patientregister.

70-80-talister har en tydligare diagnos, kanske en diagnostiserad schizofreni, eller bipolaritet eller missbruk.

Hos 90-talisterna är det mer kris, ångest, panik eller självskadebeteende.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Sedan årsskiftet har väntetiderna för de som är i behov av neuropsykiatriska utredningar blivit längre.

Nu ska den blågröna majoriteten satsa mer på vårdcentralerna så specialisterna kan ägna sig åt spetskompetensvården.

På vårdcentralen saknas ofta kompetensen att skriva en remiss till psykiatrisk vård. Så den drabbade släpps ofta inte ens in i vårdkedjan enligt Pia Eliasson.

Läs mer hos P4 Stockholm.

Linda van Paaschen, överläkare i psykiatri, Lund

Vad är normalt, vad är psykisk sjukdom och vad finns däremellan?

Dramatiskt ökad psykisk ohälsa i Sverige gör att den psykiatriska sjukvården måste reda ut hur detta bäst kan bemötas, skriver psykiatern Linda van Paaschen.

Läs mer i Svenska Dagbladet.