Foto: Petra Levinson/Sveriges Radio

Personal varnar för att det sker för snabbt med att minska med 12 vårdplatser.

Men verksamhetschef Ulf Grahnat är inte orolig.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jenny K Lundgren

Hur mycket ska en människa anpassa sig normen?

Hur mycket är det skäligt att hon medicinerar för att släta ut personlighetsdrag, drag som kan vara destruktiva, men i samma rörelse svepa med kraft och vilja?

Vild fantasi? Heta drömmar? Passion?

Hur hett får ett temperament vara?

Läs mer i RSMHBloggen.

Rädslan för att utsättas för våld och hot ökade hos 40 procent av personalen

Nu inför även psykatrin i Uppsala patientjournal på nätet.

Men forskning visar att det skapar upplevd otrygghet hos vårdpersonalen. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Anna-Karin Lidén, psykiatrisjuksköterska och Erik Källermark, ambulanssjuksköterska.
Foto: Johan Dahlgren/Skaraborgs Sjukhus

Nu har en ny funktion rullat igång inom Ambulanssjukvården Skaraborg – Bedömningsbil Psykiatri.

Den är skapad gemensamt av Ambulanssjukvården och vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus.

Bemannad med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska, för att kunna genomföra akuta insatser samt bedöma om patienten kräver akutsjukhusets kompetenser – somatisk akutsjukvård, beroendevård, psykiatrisk vård – eller primärvård.

Läs mer hos Lidköpingsnytt.nu.

Region Västmanland gör en flerårig satsning på mer forskning inom psykiatri.

Syftet är att underlätta rekrytering och samtidigt förbättra vården och omhändertagandet av patienter.

- Vi har sett att kliniker som börjar med forskning också får till stånd en mer omfattande verksamhetsutveckling. Det handlar om att medarbetarna börjar titta på den egna verksamheten med en kritisk blick och efterfrågar evidens för olika insatser, säger Kent Nilsson, professor.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Valet närmar sig med stormsteg, men alla röstberättigade har inte lika lätt att nå fram till en vallokal.

För att underlätta för de intagna på Sahlgrenskas psykiatri psykosheldygnsvård ordnade personalen med förtidsröstning.

– De som röstade gick med huvudet högt och var stolta, säger vårdenhetschef Beatrice Carlsson.

Läs mer hos GP. Tack Geta för tipset!