Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin i Sverige har gett sin syn på den vård de fått, i en enkät samordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt inom öppenvården.

Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation, och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

Resultatet i Uppsala län ligger nära genomsnittet nationellt.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Slutenvård och rättspsyk för sämre betyg enligt Dagens Medicin.

Ett par minuter senare eskorterar jag en lättad Jimmy ut från Enheten och fram till sjukhusets entré, där vi tar avsked.

Det stör mig en smula att hans första – och kanske enda – intryck av psykiatrin blev så avskräckande och absurt.

Om han någonsin skulle utveckla svåra psykiat­riska problem har jag svårt att tänka mig att han skulle våga sätta sin fot på akuten igen.

Med tanke på hur systemet är uppbyggt kan jag inte låta bli att misstänka att det är det som är hela poängen.

Läs mer i Läkartidningen.

Foto: Petra Levinson/Sveriges Radio

Personal varnar för att det sker för snabbt med att minska med 12 vårdplatser.

Men verksamhetschef Ulf Grahnat är inte orolig.

Läs mer i Dagens Medicin.

Rädslan för att utsättas för våld och hot ökade hos 40 procent av personalen

Nu inför även psykatrin i Uppsala patientjournal på nätet.

Men forskning visar att det skapar upplevd otrygghet hos vårdpersonalen. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Jenny K Lundgren

Hur mycket ska en människa anpassa sig normen?

Hur mycket är det skäligt att hon medicinerar för att släta ut personlighetsdrag, drag som kan vara destruktiva, men i samma rörelse svepa med kraft och vilja?

Vild fantasi? Heta drömmar? Passion?

Hur hett får ett temperament vara?

Läs mer i RSMHBloggen.

Region Västmanland gör en flerårig satsning på mer forskning inom psykiatri.

Syftet är att underlätta rekrytering och samtidigt förbättra vården och omhändertagandet av patienter.

- Vi har sett att kliniker som börjar med forskning också får till stånd en mer omfattande verksamhetsutveckling. Det handlar om att medarbetarna börjar titta på den egna verksamheten med en kritisk blick och efterfrågar evidens för olika insatser, säger Kent Nilsson, professor.

Läs mer hos myNEWSdesk.