Skedevid slott

Skedevidi slott  

1942 flyttade en grupp utvecklingsstörda in på slottet Schedevi utanför Rimforsa.

75 år senare är omsorgsverksamheten helt förändrad och inriktad på psykiatri.

Idag har Schedevi 40 boende och 60 anställda.

Men kärnan i vården är densamma – fokuset ligger på god omsorg med ett starkt engagemang för människor.

Läs mer hos Corren.se.

Riksbanken

Totalt 1 414 miljoner kronor för 2018. Foto: Rikspanken

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutade under torsdagen om en ny överenskommelse inom området psykisk hälsa.

24 miljoner kronor går till ökad brukarmedverkan i kommuner och landsting.

Läs mer i Dagens Medicin.

Skelefteåa Sjukhus

En av avdelningarna inom psykiatrin i Skellefteå stängs ner under jul.

Det efter en tuff höst med personalbrist, självmordsförsök och självmord.

Läs mer hos SVT Västerbotten. Tack vnv för tipset!

PC

Digitala tjänster inom vården blir allt vanligare.

Snart kan alla patienter i landet läsa sina journaler i mobilen eller på datorn.

Patienterna är nöjda – men de flesta läkare är skeptiska, enligt en studie från Region Skåne.

Över fyra av tio läkare i vuxenpsykiatrin menade att elektroniska journaler som är tillgängliga för patienterna på nätet ökar risken för hot och våld mot personalen.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Under vissa förutsättningar kan även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda klagomål efter det att patienten har vänt sig till vården eller patientnämnden.

Men IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Östersunds sjukhus

Östersunds sjukhus Foto: Janne Mårdberg/Sveriges Radio

Barn och unga kvinnor med ätstörning har vårdats på samma avdelning som mordbrandsdömda patienter inom psykiatrin på Östersunds sjukhus.

Sjukhuset saknar rättspsykiatrisk avdelning.

Läs mer hos P4 Jämtland.

Vid stort vårdbehov kan man hamna på rättspsykiatrisk avdelning utan dom. Rättspsyk har mer personal än andra avdelningar.