Alessio

Alessio Degl' Innocenti, verksamhetschef på Rågårdens rättspsykiatriska klinik

De har ingen bostad och kan därför inte skrivas ut.

På flera håll i landet har utvisningsdömda patienter fastnat i rättspsykiatrin.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Upp till 75 % med tvångsvård kan ha missbruk

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt.

Men nu testas en ny metod där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Läs mer hos P4 Kristianstad.

När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar.

Även antalet dagar med tvångvård minskade

Läs också i Läkartidningen.

Ivo

Ivo har inte hand om klagomål på bemötande utan det är patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomför en nationell tillsyn av vården för funktionshindrade ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Läs mer hos Dagens Medicin.

reportage

Mentalsjukhuset öppnade 1922

En stor arbetsgivare, ett besöksmål för nyfikna, ett fängelse för somliga och en trygg zon för andra.

Det finns lika många bilder av Sundby sjukhus som det finns Strängnäsbor.

Strengnäs Tidning blickar tillbaka i hospitalets historia.

De flesta av patienterna led av psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom.

Men en del var också alkohol- eller narkotikamissbrukare som lagts in på Sundby på grund av de konsekvenser som avgiftningen ledde till, som hallucinationer och förvirring. Vissa av patienterna hade begått brott och dömts till sluten psykiatrisk vård på just Sundby.

Läs mer hos Strengnäs Tidning. Tack boe för tipset!

Strängnäs Hospital

Flygfoto över Sundby sjukhus. 

I mars 1922, bara någon månad efter att Strängnäs hospital slagit upp sina portar, klev en ung man av färjan vid Tosterö.

Helge led av schizofreni och skulle komma att bo på sjukhuset fram till sin alldeles för tidiga död i TBC.

Läs mer hos Strengnäs Tidning.

Anna Joald

Anna Joald psykiatrisjuksköterska i Örnsköldsvik

De flesta landsting låter sjuksköterskor vidareutbilda sig med bibehållen lön.

Anna Joald i Örnsköldsvik har studerat till specialistsjuksköterska inom psykiatri på halvfart i tre terminer och fått en studielön på 9 000 kronor under sin utbildning, men landstinget Västernorrland kommer från och med i höst erbjuda sjuksköterskor att studera med sin vanliga lön, vilket välkomnas av Anna Joald.  

Läs mer hos Sveriges Radio.