Forskare säger att läkemedel mot epilepsi, som ges under tiden hjärnan utvecklas dvs tidig barndom kan utlösa schizofrenilikt beteende i djurmodeller.

Hos människa är kramper i barndomen en signifikant riskfaktor för att senare i livet få schizofrreni, men det är inte känt om detta beror på själva kramperna eller från biverkningar av epilepsimedicineringen.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer