Risken för bukfetma kan öka så mycket som 4 gånger vid schizofreni jämfört med normalbefolkningen visar en genomgång av över 130 kliniska studier.

Det fanns också andra faktorer med risk för hjärtproblem, som lågt HDL-kolesterol, metaboltsyndrom, förhöjda triglycerider och diabetes där risken var fördubblad.

Risken för detta ökade ju länge tid man hade varit sjuk utom för diabetes och högt blodtryck, som även förekom hos nyinsjuknade.

Forskarna föreslår regelbundna kontroller av midjemått, men helst också faste blodsocker, triglycerider, HDL-kolesterol och hemoglobin A1C-nivåer och att man skall försöka identifiera de med risk för hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer hos News Medical.