Eftersom dödsfallen i Japan med Xeplion nu har ökat från 17 till 21, så kräver myndigheterna att läkemedelsfabrikanten skall varna patienterna om riskerna.

Det är ännu inte fastlagt att Xeplion orsakat dödsfallen i Japan, där 10900 personer fått preparatet. Xeplion används i 77 andra länder, där liknande rapporter inte kommit.

Läs mer hos The Japan Times.