En metananalys visade att byte till aripiprazol eller ziprasidon kan förbättra vikt 2 - 2,2 kg och andra kardiometaboliska värden hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom.

Byte till amisulprid (Solian), Latuda, Invega/risperidon och quetiapin gav ingén viktnedgång.

Byte från olanzapin till aripiprazol gav en viktnedgång på 5,5 kg.

Läs mer hos Psychcongress.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer