tremor

Darrningar, rastlöshet och tics var vanligaste rörelsestörningarna

Gamla antipsykotika är kopplade till större risk för rörelsestörningar både vid depression (6,1 gånger) och schizofreni (3,4 gånger) visar en ny studie.

Atypiska (nyare) antipsykotika och antidepressiva gav ingen sådan riskökning.

Vanligaste rörelsestörningen var darrningar (schizofreni 5,9 %, depression 3,6 %), akatisi (3,4 % resp 1,5 %) och tics (2,9 % resp 3,6 %).

Män hade 2 gånger större risk, gamla antipsykotika 4,5 gånger och litium 4,6 gånger.

Varför gamla antipsykotika gav rörelsestörningar vet inte forskarna ännu. 

Läs mer hos Medpage Today.

Vid schizofreni ökade risken 2,5 gånger

En studie indikerade att de med antipsykotika har en högre risk för hjärtinfarkt jämfört med de som inte använder antipsykotika.

Risken var speciellt hög vid schizofreni eller vid användning kort tid.

Studien var en metaanalys dvs litteraturstudie på 9 olika studier.

De med antipsykotika har 1,9 gånger högre risk för hjärtinfarkt.

Vid schizofreni 2,5 gånger och vid användning kortare tid än en månad 2,6 gånger. 

Läs mer hos Healio.

P-piller

Före P-pillren hade kvinnor ångest att bli gravida

Nu får kvinnor som upplever att de mår psykiskt dåligt av sina p-piller rätt av forskarna.

I en ny nationell studie som är den första i sitt slag har forskarna funnit att vissa kvinnor bland annat kan få ökad ångest av att äta p-piller.

Läs mer hos SVT. Tack vnv för tipset!

Abilify har 61 % dopamineffekt 

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att Abilify/Aripiprazol kan ge tvångsmässiga och okontrollerbara ingivelser att spela, hetsäta, shoppa och ha sex.

Det försvinner när medicineringen upphör eller dosen sänks.

Dessa impulskontrollproblem  är sällsynta, men kan vara skadliga om den inte upptäcks.

Förutom detta har andra tvångsmässiga beteenden har upptäckts som ätande, shoppande och sex, som kan drabba vem som helst med medicinen.

Läs mer hos FDA.

Läs Viska:s Tvångstankar och tvångshandlingar.

AIMS

AIMS-testet används för att diagnosticera tardiv dyskinesi. Testning skall ske 2 gånger per år

Den drygt 70-åriga Malmökvinnan fick antipsykotisk medicin i tio år utan läkarkontroll.

Kvinnan har fått ofrivilliga muskelryckningar (tardiv dyskinesi) i kroppen som nu anmälts som en vårdskada.

Läs mer i Sydsvenskan. Tack vnv för tipset!

Läs Viska:s Ofrivilliga rörelser.

Viska har ett självtest (AIMS) för ofrivilliga rörelser.

metformin

Metformin ges mot diabetes typ 2 och mot viktuppgång av antipsykotika

En metanalys har gjorts på unga mellan 2 - 24 år, som fått antipsykotika och risken för diabetes typ 2 var 3 gånger högre än normalt.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin/Zyprexa.

Det visade sig att de som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså de som behandlats med olanzapin/Zyprexa.

Läs mer hos Läkartidningen.