Om forskningspolitiken inkluderar och utgår från hela befolkningen kan Sverige bli en förebild i strävan efter en hållbar framtid.

Det skriver Funktionsrätt Sverige i ett inlägg inför den forskningspolitiska propositionen.

Läs mer hos Curie.

Likin Chin, Maria Hellman, Björn Wallén och Daniela Enache tilldelas Cullbergstipendiet, uppkallat efter Johan Cullberg.

Psykiatriska verksamheter i Danmark, Tyskland, Storbritannien och Singapore kommer att besökas av fyra läkare som är årets mottagare av Cullbergstipendiet.

De delar på 140 000 kronor i resestipendier från stiftelsen Natur & Kultur för att hämta hem kunskaper från psykiatrin utomlands under detta år.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Paulina Tarabczynska

Jag vill börja med att skriva att jag inte representerar en grupp, jag pratar inte för en grupp, det enda jag gör i mitt blogginlägg är dela med mig av min resa, mina erfarenheter och tankar.

Som hbtq+ är det viktigt att poängtera detta då vi alla har våra resor och ta och egna slutsatser att komma fram till.

Det jag skriver i detta blogginlägg ska inte användas som någon mall för hur alla känner, hur alla tänker.

Detta är hur jag känner, hur jag tänker och hur jag väljer att komma ut till världen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du som är medlem mellan 15-29 år har möjlighet att delta på alla våra aktiviteter för unga.

Du kan lära känna nya vänner, få stöd att utveckla strategier och delta på roliga aktiviteter.

Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter under vår/sommar 2020 eftersom vi vill stärka ungas psykiska hälsa.

Föreläsningar om bl.a. KBT och självskadebeteende kan du ta del av.

Läs mer hos RSMH.

Naturvetenskap och musik har alltid varit påtagligt närvarande i Andreas Fröbergs liv.

Med 1,5 år kvar på specialiseringstjänstgöringen (ST) i psykiatri har han nyligen gett ut egenkomponerad musik för piano.

Din skiva (det finns en vinyl-LP) heter »Medications« och innehåller tio spår som fått namn efter olika psykofarmaka. Hur kommer det sig?

Läs mer i Läkartidningen.