Filosofi och psykiatri

Vetenskapsområdet filosofi kan ge viktiga bidrag till psykiatrin, men de flesta psykiatrer upplever filosofi som alltför abstrakt för att se dess relevans för det egna vetenskapsområdet.

Det menar Helge Malmgren, professor i teoretisk filosofi och en av grundarna av Svensk förening för filosofi och psykiatri, SFFP.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment